🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bús
következő 🡲

Bús Jakab, SJ (Magyarkanizsa, Bács-Bodrog vm., 1861. ápr. 29.-Szeged, Szeged–Csongrád vm., 1935. nov. 14.): tartományfőnök, író. - Világi papnak készült, a fil-t Pozsonyban, a teol-t Kalocsán végezte, 1886. VI. 25: itt sztelték pappá. 1891. IV. 8: lépett a r-be. Innsbruckban tanult tovább, utolsó fogadalmát 1906. VIII. 15: Bpen tette. 1907: itt házfőn., 1909. IX. 7: az önálló m. jezsuita tart. első főnöke. 1912: a kongr. otthon kormányzója Bpen. 1917: Pozsonyban, 1918: Bpen, 1920-23: Szegeden rektor, hitszónok és teol. tanár. Bangha Bélával vidéken több értelmiségi Mária Kongr-t alapított. 1921: a szegedi Kat. Ébredés c. lap egyik alapítója. Sokat tett a szegedi  Fogadalmi tp. megépítéséért; itt temették el. - M: Legyen világosság. Pozsony, 1904. (Kabos álnéven) - Kalauz a Mária-kongr-k számára. Bp., 1907. (2. átd. kiad. 1927) - A bpi Urak Mária-kongr-ja. Uo., 1907. - A szabadkőművesség kulisszái mögött. Uo., 1910. (Kabos álnéven) - Komm. képek. Pécs, 1919? - Lelki tükör rövid útmutatásokkal. Szatmár, 1901. (20. kiadás Bp., 1944) - 1926: szerk. a Kongr-s Alm-ot és a Szegedi Kat. Tudósítót. - Álneve: Kabos. H.J.

Dőry Ferenc: P. B. J. SJ emlékezete. Bp., 1936. - Gulyás IV:297. (*ápr. 28. és sajtóhibából †1925) - JTÉ 1940:320. - Tóth 1942:12. - Anima una 1960:16. (Borbély I.: Az ötvenéves múltból) - KMJ I:33.


Bús Imre (Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1890. dec. 7.–Veszprém, 1980. febr. 8.): gazdálkodó ogy. képviselő. – Ref. Szülők: Imre (1849–1927) gazdálkodó, Bacsó Mária (1862–1938); neje Kisari Mária (1910–1997) polg. isk. tanár. El. isk. 6 oszt. végzett, az I. vh-ban a szerb, majd az orosz harctéren szolgált, ahol sebesülten hadifogságba került. 1922: Szibériából Mongólián, Kínán és Japánon át, az YMCA amerikai ker. segélyszervezet révén került haza, ahol gazdálkodó. 1940–: a ref. egyh. 160 kh. Szathmáry-birtok intézője, 1936: államköltségen néhány hétig tanulmányúton járt Bajoro-ban. Az 1930-as években a városi képviselő-testület és a helyi Hangya Szövetk. tagja és első részvényese. 1945: a Független Kisgazdapárt helyi aleln-e, a ref. egyh. tanácsnoka. Kovács Béla (1908–1959) a Kisgazda Párt főtitkára 1947. II. 25: szovjet letartóztatása után kilépett a FKGP-ból. A →Demokrata Néppárt jelöltjeként VIII. 31: a →kékcédulás választáskor a Pest-Pilis-Soll-Kiskun és Bács-Bodrog vmi választóker. ogy. képviselőjévé választotta. 1949. II: a DNP önfeloszlatása után pártonkívüli képviselő. 1948: szülőhelyén konzervgyár-szövetkezet megalakítását kezdeményezte. 1949. IV. 12: mandátuma lejárta után rendőri felügyelet alá helyezték. 1951: a teljesíthetetlen beszolgáltatási terhek miatt földjét fölajánlotta az áll-nak, a megmaradt 1200 négyszögöl kertjük jövedelméből és neje tanári fizetéséből éltek. 1956. X: részt vett a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének újjáalakuló ülésén. Bár semmilyen szerepet nem vállalt, még az 1960-as évek elején is zaklattak. – Cikkei: Köztelek (1936/38) 88

Varga 1986. – Pócza 1989. – Csicskó–Szabó 1996. – Ogy. alman. 1947/49:69.