🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bölcsesség könyve
következő 🡲

Bölcsesség könyve, Bölcs (gör. Szofia Szalómon, 'Salamon bölcsessége', lat. Liber Sapientiae): deuterokanonikus ószövetségi bölcsességi könyv. - A prot. kánonból kihagyták. Ismeretlen szerzője Salamon ajkára adta mondanivalóját, ezért Salamont tekintették szerzőnek. De már Origenész, Euszébiosz, Ágoston és Jeromos is kétségbe vonta, ma pedig általános az a vélemény, hogy a kv. sokkal későbbi időből származik, és gör-ül írták Kr. e. az 1. sz-ban. - Az egész kv. a →bölcsesség dicsérete. Úgy ajánlja a bölcsességet, mint amit az ember jutalmul nyerhet (1-5). Bemutatja, mit jelentett a bölcsesség Salamon életében, akit a zsidó hagyomány a bölcsesség atyjának tartott (6-9). Az emberiség, különösen Izr. vezéreként magasztalja a bölcsességet; Izr. népe a bölcsesség által menekült meg, a bálványimádó egyiptomiak megbűnhődtek (10-19). - A szerző a gör. bölcselet és erkölcsök hatása alá került zsidóknak, sőt talán a filozófiájukra büszke gör-öknek is megmutatta, hogy a zsidó bölcsesség felülmúlja a gör-ökét, mert Istentől ered, és hatalma a tört-ben bebizonyosodott.  **

BL:192.