Magyar Katolikus Lexikon > B > Bécsi kódex


Bécsi kódex, Révai kódex: Rut, Jud, Eszt., 1-2Mak, Bár, Dán és a 12 kispróféta könyveinek 1450 k. keletkezett magyar fordítása. A →Huszita Biblia része a →Müncheni- és az →Apor-kódexszel együtt. - A fordítás alapja egy bencés vagy premontrei lectionarium lehetett. A 162 levél terjedelmű kódexet a 18. sz. elejétől a bécsi udvari könyvtárban őrizték, 1932: a velencei csereegyezmény keretében az OSZK tulajdonába került, jelzete MNy. 72. Toldy Ferenc a ~et első tud. földolgozójáról Révai kódexnek nevezte (→Révai Miklós). - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1874. (Nyelvemléktár 1.) - ~. Betűhű átirat és latin megfelelő. Kiad. Mészöly Gedeon, Bp., 1916. (Új Nyelvemléktár 1.)  Cs.G.K.-M.E.

Kardos Tibor: A laikus mozg. m. Bibliája. 1931. - Károly Sándor: A ~ nyelvtana, Bp., 1965. - Molnár-Simon 1976:64.