Magyar Katolikus Lexikon > B > Báruk könyve


Báruk könyve, Bár: deuterokanonikus ószövetségi prófétai könyv. A prot. kánonból kihagyták. Báruk Jeruzsálem pusztulása után Babilonban írta héb-ül, de csak gör. változata maradt meg. - Az elbeszélő jellegű bevezetés (1,3-14) után 2 költemény következik. Az első (3,9-4,4) tanító jellegű: Izr. térjen vissza boldogsága forrásához, a →bölcsességhez és a →Törvényhez. A második (4,5-5,9) vigasztaló és sirató énekeket tartalmaz. Függelékül (6) egy levél csatlakozik a kv-höz, amelyet Jeremiás a Babilonba hurcoltakhoz írt. **

BL:133.