🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bártfai-Szabó
következő 🡲

Bártfai-Szabó László (Gyöngyös, Heves vm., 1880. jan. 3.-Bp., 1964. aug. 23.): történetíró. - A középisk-t Gyöngyösön, az egy-et Bpen végezte, 1904: bölcs. dri, 1905: lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1904-23: a M. Nemz. Múz. OSZK levtári o. tisztviselője, 1912: o-vez-je, 1918: o-ig-ja 1924-36: a MTA Kvtára főkvtárnoka. 1925: a SZIA II. o. tagja. Okl- és pecséttannal, családtört-tel foglalkozott. - M: Forgách Ferenc váradi pp. évkv-ei, tekintettel művelődéstört. adataira. Bp., 1904. (Művelődéstört. ért-ek 11.) - Ghymesi Forgách Ferenc életr-a. Uo., 1904. (M. tört. életr. 44.) - A Hunt Pázmán nemzetségbéli Forgách család tört. Esztergom, 1910. - A sárvár-felsővidéki gr. Széchenyi család tört. 1-3. köt. Bp., 1911-26. - A kőrösszegi és adorjáni gr. Csáky család tört. 1. köt. 1-2. r. Okl-tár. Uo., 1919. - Gr. Széchenyi István kvtár. Uo., 1923. (A M. Nemz. Múz. Kvtárának címjegyzéke 8.) - Adatok az MTA és a 19. sz. első felének tört-éhez. Többekkel. 1-2. r. Uo., 1926-29. - Széchenyi, Petőfi és az Ellenzéki Kör 1848-ban. Uo., 1930.- Békefi Remig emlékezete. Uo., 1934. (SZIA emlékbeszédek II.4.) - Hol állott Fehéregyháza Budán? Uo., 1934. (Klny. M. Kultúra) - Óbuda egyh. intézményei a kk-ban. Uo., 1935. - Mit várhatok a Fehéregyháza körül folyó ásatásoktól? Uo., 1936. - Gr. Széchenyi István és kortársai. Uo., 1936. - A Szt Ferenc-rendiek gyöngyösi tp-a és ktora. Gyöngyös, 1937. - A gyöngyösi Szt Bertalan tp. Bp., 1937. (Klny. Gyöngyösi kalendáriom) - Pest m. tört-ének okl. emlékei 1002-1599-ig. Függelékül az inárchi Farkas, az irsai Irsay valamint a szilasi és pilisi Szilassy családok tört-éhez. Uo., 1938. - Egy m. város (Gyöngyös) 600 é. múltjának tanulságai. Uo., 1939. - Adatok gr. Széchenyi István és kora tört-éhez 1808-1860. Uo., 1943. - Quality characteristics of water resources. Felföldy Lajossal és Szebellédy Lászlóval. Uo., 1968. (újra uo., 1970) - Betűjele: B. Sz. L. (M. Kv-szle 1905; Turul 1913). T.E.

Heves vm. 1909:400. - SZIA tagajánl. 1925:6. - MÉL II:683. (s.v. Szabó László, Bártfai) - Gulyás 1956:91.