🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bárdos
következő 🡲

Bárdos (1898-ig Benczkóber) József Gyula, OCist (Rácalmás-Radicsapuszta, Fejér vm., 1877. szept. 26.-Pannonhalma, 1970. dec. 26.): gimnáziumi tanár. - 1896. VIII. 29: lépett a r-be. 1903. VII. 2: pappá szent. és drált. Hercegfalván kp. 1904: Székesfehérvárt, 1907: Bpen, Baján, 1918: Egerben lat-m. tanár. 1926: Nagytevelen plnos. - M: Szt Brigitta 15 imádsága kódexeinkben. Bp., 1903. (B. Gyula József néven) - A maláji hős. Székesfehérvár, 1905. - Tomcsányi István költeményei. Uo., 1905. - Fanny hagyományai. Írta Kármán József. Bev. és jegyz. ell. Bp., 1922. - Betűjegye: Dr. B. J. 88

Lakatos 1914. - KL I:155. - Gulyás II:428. - Schem. Cist. 1942:240. - Gulyás 1956:523.

Bárdos Kornél Albert, OCist (Felsőmindszent, Baranya vm., 1921. nov. 1.-Bp., 1993. nov. 9.): pap, egyházkarnagy, zenetörténész. - 1940. VIII. 29: Zircen lépett a r-be. A teol. elvégzése után 1945. V. 8: uo. Mindszenty József szent. pappá. 1945-49: a bpi Pázmány P. Tud. egy-en m-lat. szakon végzett és drált. Közben 1946-50: a Bp. Zeneműv. Főisk. Egyházzenei, ill. Középisk. ének- és zenetanárképző szakát is elvégezte. Naszályi Emil, Rajeczky Benjámin, Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Harmath Arthur, Werner Alajos tanítványa volt. - 1948-51: zeneakadémiai lelkész. A r. föloszlatása után 1950-51: esztergomi egyhm-s kp. a bpi Szt Imre pléb-n, majd elbocsátották az egyhm-s szolg-ból. 1951-55: Miskolcon, 1955-79: Bp. XI. ker-ében áll. zeneisk. szolfézs- és zeneirod-tanár. 1950-61: vez. a Villányi úti Szt Imre pléb., 1956-79: a zeneisk. diákkórusát. 1979: a Zenetud. Int. tud. főmunkatársa, 1982: a Magyar Zenetört. Osztály vez-je. - 1967: a zenetud-ok kandidátusa, 1987: dr-a. 1988: tud. tanácsadó, megkapta a Zenei Alap nagydíját. 1989: a ciszt. novíciátus zenetört- és gregorián tanára, s az ELTE bölcs-tud. karán c. egy. tanár. - Fő kutatási ter-e a 16-18. sz. m. zene tört-e, azon belül (1953-tól) a m. prot-ok gregorián éneke, (1970-től) a városi (egyházi és világi) és főuri zene. - Cikkei a Studia Musicalogica, Zenetud. Dolgozatok, Magyar Zene stb. folyóir-okban. Fm: Volksmusikartige Variierungstechnik in den ungarischen Passionen. 15. bis 18. Jahrhundert. Bp., 1975. - Pécs zenéje a 18. sz-ban. Uo., 1976. - A tatai Esterházyak zenéje 1727-1846-ig. Uo., 1978. - Győr zenéje a 17-18. sz-ban. Uo., 1980. - Sopron zenéje a 16-18. sz-ban. Uo., 1984. - Eger zenéje 1687-1887. Uo., 1987. - Székesfehérvár zenéje 1688-1892. Uo., 1993. - Szerk. és társszerz.: Magyarország Zenetörténete II. köt. Uo., 1990. (III. köt. előkészületben). sk.

Muzsika 1993. II. (B. K.: Amikor én pályakezdő voltam)

Bárdos Lajos (Bp., 1899. okt. 1.-Bp., 1986. nov. 8.): karnagy, zeneszerző. - A bpi Verbőczy Reálgimn-ban éretts., 1920-25: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk-n zeneszerzést Siklós Andrástól és Kodály Zoltántól, egyházzenét Harmat Artúrtól tanult. 1925: a bp-városmajori tp., 1925-42: a Budai Szt Cecília kórus, 1923-33: a Palestrina Kórus karnagya, 1925-29: a Verbőczy Reálgimn. karének-tanára. 1928-66: a Liszt Ferenc Zeneműv. Főisk. egyházzene- (1949-ig) és énektanárképző tanára. 1941-47: a Budapest Kórus néven egyesített Cecília és Palestrina énekkar, 1942-62: a Mátyás-tp. karnagya, 1966: nyugdíjazták. - 1923-33: a M. Cserkész Szöv. zenei irányítója, 1934: az ifj. népi szellemű zenei nevelésére megszervezte az Éneklő Ifj. mozg-at. 1939-49: a M. Dalosegyes-ek Orsz. Szöv-e, 1949-50: a Bartók Szöv. zenei vez-je, 1950-66: a Népművelési Int. karnagyi tanf. előadója. 1972-79: a KÓTA elnökségi tagja. - 1953: Erkel-, 1955: Kossuth-díjat, 1964: Bécsben aranyérmet kapott. - Színpadi művei és hangjátékok: 1928: Hajnalvárás, 1935: A gyermek útja (Dienes Valériával), 1946: Alexius (Sík Sándor), 1955: A bujdosó macska (hangjáték Károlyi Amyval). Hangszeres művei: 1925: Vonósnégyes, kisebb hegedű-, gordonka-, orgona és zongoradarabok. - Vokális művei: 4 mise, zsoltárok, motetták, himnuszok, m. korálok. - Kórusok hangszerkísérettel: 1952: Körtánc, 1954: Somogyi kalászok, 1956: Fújd a sípot, 1956: Csángó leánytánc, 1959: Kis kacsa, 1978: Menyecske, 1981: Múló pillanat (Lukin Lászlóval), stb. - M: 101 m. népdal, Szerk. Bp., 1929. (A M. cserkész kv-ei 116/117.) (7. kiad. 1945) - Isten szerelme. Kerényi Györggyel. (Versek) Szabó Dénes. Bp., 193? - M. cserkész daloskv-e. Összeáll. Spilenberg Györggyel és Márai Györggyel. 5. kiad. Uo., 1935. (6. átd. kiad. Uo., 1941) - Mai m. éneke. Uo., 1940. - Száll az ének. 1-2. köt. Kishonti Barnával. Uo., 1940. - Ave, Világ Kirnéja! 9 ének Szűz Mária tiszt. Dienes Valériával. Rákospalota, 1944. - M. cantuale. Egyh. karénekeskv. Szerk. Kertész Gyulával és Koudela Gézával. 10. kiad. Uo., 1947. - Harmonia sacra. Énekeskv. Kertész Gyulával. Uo., 1949. - Gyöngyvirág. 92 m. népdal. Közreadta. Uo., 1952. (2. kiad. 1954) - Modális harmóniák Liszt műveihez. Uo., 1956. (Klny. Zenetud. tanulm. 3. köt.) - Natürliche Tonsysteme. Methode ihrer Messung. Uo., 1956. - Életet az énekbe. Uo., 1958. (Zenetud. és gyakorlat 1.) - Natural tonal system. Uo., 1959. (Klny. Studia memoriae B. Bartók sacra) - Motetták. Uo., 1966. - Teljes kottás népénekeskv. a Harmat-Sík: Szt vagy Uram! énektár énekeivel. Kibőv. dallamokkal. Szerk. Átd. kiad. Uo., 1967. - Hozsanna! Teljes kottás énekeskv. a Harmat-Sík: Szt vagy Uram! énektár énekeivel. Szerk. Átd. kiad. Uo., 1968. (Bőv. kiad. 1971., 1972) - 30 írás a zene elméletének és gyakorlatának kül. kérdéseiről. 1929-1969. Uo., 1969. (M. zenetud. 13.) - A Bartók-zene stíluselemei. Uo., 1972. - Hozsanna. Teljes kottás énekeskv. Werner Alajossal. Uo., 1973. - Missa de Angelis. Uo., 1973. - Responzale. Uo., 1973. - Tíz újabb írás 1969-1974. Uo., 1974. - Ferenc Liszt, the innovator. Uo., 1975. (Klny. Stud. Mus. Ac. Sc. Hung.) - Liszt Ferenc, a jövő zenésze. Példagyűjt. Uo., 1976. - Bartók-dallamok és a népzene. Uo., 1977. - Modális harmóniák. 2. kiad. Uo., 1979. - Selected writings on music. (Transl. by Alexander Farkas, Kata Ittzés). Új kiad. Uo., 1984. - Kertész Gyulával megalapította és 1931-50: vez. a M. Kórus kiadót és szerk. a M. Kórust. 88

Molnár 1936:345. - Gulyás II:429. - ZL 1965. I:151; 1983. I:121. - Zeneelmélet, stíluselemzés. B. L. születésnapja alk. tartott konf. tanulm-ai. Bp., 1977.

Bárdos (1890-ig Ptacsek) Remig Sándor, OSB (Ipolyság, Hont vm., 1868. febr. 25.-Balatonfüred, 1932. máj. 12.): főapát. - 1885: lépett a r-be, 1891. VI. 30: ünn. fog-at tett, 1892. VII. 3: pappá sztelték. Gimn. tanár Esztergomban, 1907: Kőszegen ig. és házfőn., 1920: pannonhalmi főapát, 1927-32: felsőházi tag. A ped. szaksajtóban számos tanulm-a jelent meg a m. és a lat. nyelv- és irod-okt. módszertanáról. - Fm: A m. nyelvtisztító törekvések tört. Esztergom, 1896. 88

Gulyás II:431. - PN 1987:129.


Bárdos (1901-ig Balek) Gyula (Esztergom, Esztergom vm., 1878. márc. 1.–Bp., 1929. ápr. 12.): polgári isk. ig. – Az esztergomi érs. tanítóképzőben 1896: tanítói, a bpi polg. isk. tanárkézőben 1912: polg. isk. tanári okl. szerzett. 1896–1904: Bajnán és Esztergomban, 1904–14: Bpen Medve u. polg. isk. tanító. Az I. vh-ban népfölkelő hadnagy. 1920: a bpi Fehérvári úti polg. leányisk. tanára, ig.h., 1922–25: ig., 1925–29: a Fehérsas téri fiúisk. c.ig-ja. – Írásai: Esztergom, Esztergom és Vid., Esztergomi Lpk., M. Iparokt. (1909), M. Népisk. (1909), Néptanítók Lapja (1909, 12), Nemzetnev. (1921), Nemz. Újs. (1923, elb.), Szózat, Budai Napló. – M: A m. kat. tanítók római zarándoklata. Esztergom, 1903. – Vezérkv. az el. isk. 1. o. számtana tanításához. Bp., 1911. – M. nyelvtan. A polg. isk. 1. o. sz. Uo., 1922. (új lny. 1923) 88

Halász 1936:42. – OPITK 1929: 9. sz. (Nekr.) – Gulyás II:426. – Deák 1942:37. (*márc. 21!)

Bárdos Lajos (Bp., 1899. okt. 1.–Bp., 1986. nov. 8.): zenetudós, zenepedagógus, cserkészvezető. Lásd MKL I:614. – 1913: a budai 4. sz. BIK cserkészcsapat alapító tagja, őrsvez., majd s.tiszt. A BIK Híradó cenzoraként tagja volt a Vezérőrsnek. 1914–18: csapatával a mentőknél szolgált; vízi és sítúrákat szervezett cserkészeinek. 1920: a budai 7. sz. Erős Gusztáv (korábban Werbőczy) cserkészcsapat tagja, majd h.parancsnoka. 1933. VIII: a IV. →Gödöllői dzsembori zenei vez-je, a népzene és a népi kultúra terjesztője. Az őrsvez. és s.tiszti táborok állandó okt-ja, zenei vez-je. →Márkus Miklós parancsnokkal együttműködve szervezték a cserkészek népzenei tanítását. Segítette Márkus Miklós szövegére a „Kis kece lányom” c. Tolna megyei népdal dallamára, a cserkészek kedves tábortűzzáró énekének, a „Szellő zúg távol..” kezdetű dal létrejöttét. Megzenésítette az →Arató Miklós Orbán által írt „Tábortűzi credo”-t, a „Hiszek a kevesek…” kezdetű cserkészdalt. Bo.J.–Fe.Má.