🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Bánfi
következő 🡲

Bánfi Lukács, Guthkeled nb. (†1182 előtt): esztergomi érsek. - 1150-56: a párizsi egy-en tanult, Becket Szt Tamás isk-társa volt. 1156: egri mpp-ké választották. 1157. III: már teljes jogú pp., 1158: esztergomi érs. - 1160: II. Géza kir-t IV. Viktor ellenp. oldaláról át tudta vinni a törv-es III. Sándorhoz. II. László koronázását megtagadta, s a jogtalanul koronázó kalocsai érs-et interdiktum alá helyezte, a kir. ezért bebörtönözte. Kiszabadulásakor minden díszétől megfosztotta az óbudai (akkor budavárinak nev.) kir. palota kpnájának oltárát, ezért ismét bebörtönözték, s csak László halála (1163. I. 11.) után szabadult ki. - Miközben Angliában folyt a harc a kir. és Becket Szt Tamás érs. között, Mo-on III. István a kincstár gazdagítása érdekében kezdte →kommendátoroknak bérbe adni a megürült apátságokat és prépságokat. Uezt tette a kalocsai érs. és néhány pp. is. A fegyelem lazulása és a hitélet hanyatlása miatt 1169: ~ tart-i zsin-ot hívott össze. A résztvevők határozatot hoztak, hogy az érs. intse meg a kir-t: nincs joga egyházi tisztségek betöltésére. Ha mégis megteszi, ennek következtében árulni fogják a papságot, a tömeg fölbátorodik a rablásra, nem fog engedelmeskedni lelkipásztorainak; az egyh. vagyona, pénztára, amely a közjóért van, az előkelők fényűzését fogja szolgálni; mindez pártütéshez vezethet. Ha nem használ az intés és kérés, mondja meg nyiltan a kirnak, hogy a Sztszékhez föllebbez. ~ mindezt a kir. elé tárta, aki ígérte ugyan, de nem javított a dolgokon, ezért ~ III. Sándorhoz fordult. A p. legátust küldött, kinek szavára a király végre megtette a szükséges intézkedéseket. - ~ később a p. kívánsága ellenére megtagadta a kir. és anyja megáldását, s a kinevezett győri pp. fölszentelését. III. István halála után nem volt hajlandó megkoronázni III. Bélát, mert az állítólag hűséget fogadott a bizánci cs-nak. Pál kalocsai érs-et, aki a kir-t megkoronázta, kiközösítette, s amikor a koronázást helyeslő III. Sándorral is szembeszállt, a p. 1179: interdiktummal fenyegette meg. A koronázás után visszavonult, s csak kevéssel halála előtt békélt meg a kir-lyal. Sztség hírében halt meg. 1231: Róbert érs. kérte a szttéavatási eljárás megindítását. 1233: a p. legátust küldött az ügyben Mo-ra, de vsz. a tatárdúlás miatt az eljárás félbeszakadt. Utóda Egerben 1158: Chemma, Esztergomban 1181: Miklós. 88

Péterffy I:63. - Török 1859:25. - Mendlik 1864:28. (14.) (1158-78: érs.), 99. (1151-58: egri pp.) - Gams 1873:367. (s.v. Lucas; 1156-1161. V: egri pp.), 380. (s.v. Lucas Banffius; 1161. V-†1179 k.: esztergomi érs.) - Pauler II:661. - Péterffy I:63. - Schem. Strig. 1918:23. (1158-79: érs.); 1982:32. - Györffy 1983:360. - Sugár 1984:47. - Puskely 1994:131.


Bánfi Anna Benedikta SZLT (Eger, Heves vm., 1920. jún. 26.–Bakonybél, 1987. júl. 21.): szerzetesnő. – Ápolónőképzőt végzett. 1946. febr. 2: Bp-en lépett a r-be. –1950 u. az egri kórházban ápolónő. 1973: a bakonybéli szoc. otthonba költözött. r.k.

Bánfi Piroska M. Etelka, OPraem (Mindszent [Csehimindszent?], 1910. febr. 11.–Bp., 1985. aug. 9.): szerzetesnő. – Külsővaton 1941. VIII. 15: lépett a r-be. 1943. VI. 20: első, 1949. VI. 11: örök fog-át uo. tette. r.k.