🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > artikulus
következő 🡲

artikulus (lat.): 1. szónoki beszéd, értekezés több mondatból álló egysége, bekezdés. - 2. törvénycikk, cikkely, szakasz; a feudális törv-alkotás dekrétumainak belső tagolása; első kir-aink dekrétumaiban a „fejezetnek” felelt meg (→törvénycikk). A →Corpus Iuris Hungarici beosztásában az →Aranybullától kezdődően oszlanak a dekrétumok ~okra. Ez a beosztás - és főként a cikkelyek címekkel való ellátása a megelőző időkre nézve - a 16. sz. végéről származik; az ~ beosztása a 18. sz. végi szövegkiadás terméke. - 3. a teológiában a Hiszekegy egy-egy bekezdése, →hitágazat. M.B.