🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > apostoli
következő 🡲

apostoli: 1. a kereszténységen belül az egyházatyák korától (2. sz.) használt kifejezés: az apostolokkal összetartozó. Gyakori előfordulása jelzi, hogy nagy fontosságot tulajdonítottak annak a ténynek, hogy a kat. egyh. Krisztus akaratából az ap-okra épül. - 2. Péter apostollal és a pápával összetartozó. Ny-on hamarosan társult az ~ kifejezés mellé a „római”, s itt ~ az, ami Róma pp-ére, Péter utódára épül. A 3. sz: tűnt föl az „apostolokhoz hasonló” jelentés, főként a szegénység, nőtlenség és aszketikus élet jelzésére. Így használták a szót különböző szekták is. - 3. címek és rangok mellett a Rómához való különleges kötődés, kivételes hűség jele: ~ király (→István, Szt), ~ gróf (pl. kékkői Balassa Pál, a kat. restauráció vezető alakja viselte) .... - 4. Később az ~ szó a tevékeny lpászt. életet (~ életforma) jelenti a kontemplatívval szemben. Ma ált. ebben az értelemben használják. **

LThK I:758.