🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > antoniták
következő 🡲

antoniták, Hospitalarii S. Antonii: Gaston frank nemes hálából, mert fia Remete Szt Antal közbenjárására meggyógyult az orbáncból (→Szent Antal tüze), 1095: betegápoló társaságot alapított a dauphinéi St. Didier-de-la-Mothe helységben, ahol Szt Antal ereklyéit őrizték. 1218-tól a társ. tagjai szerz. fog-at tettek; 1297: az →ágostonos kanonokok közé sorolták őket. A r. élén a nagymester v. generális apát állt. 3 évenként Vienne-ben tartottak káptalant. A r. virágkorában 369 ispotályt tartott fönn Eu-ban, elsősorban az említett betegség gyógyítására, de zarándokok elszállásolására is. 1777: a →máltai lovagrendhez csatlakoztak. Mo-on a szepességi Darócon és Pozsonyban volt ktoruk. - Ikgr. Képeken a fekete taláros, bal oldalt kék →antalkeresztet viselő ~ mellé gyakran festettek kis harangot és disznót. A harangocska figyelmeztette az egészségeseket a fertőzés veszélyére, a →disznó utalás volt Szt Antalra (attrib-a), s az ~ szabad legeltetési kiváltságára. H.F.

DIP II:134. - Sachs 1980:37.