🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Aurelianus
következő 🡲

Aurelianus, Domitius (Sirmium közelében, 212/14. szept. 9.-Bizánc közelében, 275.): II. Claudius utódaként római császár (ur. 270-275) Szt I. Félix és Szt Eutüchianus pápák idejében. - Telepes családból született. Valerianus közbenjárására egy gazdag szenátor, Ulpius Crinitus a vejévé fogadta. ~nak része volt Gallienus vesztében. Claudius halála után a hadsereg cs-rá választotta. Az a nagy feladat várt rá, hogy helyreállítsa a birod. egységét, melyet a gyenge cs-ok, a barbárok támadásai, pénzügyi és gazd. bajok meglazítottak. - Miután Pannóniából kiverte a jutungokat és vandálokat, belátta, hogy a harcokban elpusztult Daciát megtartani nem tudja, átengedte tehát a gótoknak, lakosait pedig áttelepítette a Duna jobb partjára, hol fölállította a Dacia ripensis prov-t. - 266: v. 267: K-re indult, ahol Odenathus meggyilkolása után neje, Septimia Zenobia önálló palmyrai kirságot akart, s Aegyptust már el is foglalta. Útközben ~ számos gót csapatot szétvert. Zenobiát, aki egész Kalkedonig nyomult előre, Asiából, majd Antiochiából kiszorította, s Emesánál megverte. Hihetetlen merészséggel a pusztán keresztül Palmyráig nyomult, a várost ostrom alá vette, a kirnőt elfogta, mire az ostromlottak megadták ugyan magukat, de távozása után föllázadtak s ellencs-t állítottak. ~ Thrákiából tért vissza seregével, a várost feldúlta, s Palmyra e csapást többé nem heverte ki. Ezután Aegyptus ellen kellett fordulnia, mert Probus, a későbbi cs. visszafoglalta ugyan Zenobiától, de Palmyra eleste után Firmus alexandriai gazdag kereskedő újra föllázította. ~ a lázadót leverte, keresztre feszíttette, s Alexandriát keményen megbüntette. Ezután visszatért Eu-ba, hogy a 258: Postumus ellencs. által alapított galliai cs-ságot visszacsatolja. Gallia augustusa ekkor Tetricus volt, aki 274: maga is elősegítette ~ győzelmét. Így a birod. egysége és tekintélye ismét helyreállt. - ~ keményen megtorolta a róm. pénzverő tisztviselők visszaéléseit. Kormányzása abszolutisztikus volt: behozta a K-i udvari szert-okat, a szenátust a kormányzásból kizárta, s Itáliát a prov-kkal egyformán kormányozta. Temérdek munkája közt építkezésekre is volt ideje és pénze: Rómát 19 km hosszúságú fallal vette körül, melyet utóda, Probus fejezett be (ma is megvan), naptp-ot épített. 275: a perzsák ellen indult; még nem érte el Byzantiumot, mikor írnoka, Mnestheus összeesküvést szőtt ellene és megölték. Méltán viselte a Pacator Orientis, 'Kelet megbékéltetője' és a Restitutor orbis, 'a Földkerekség helyreállítója' címeit. - Uralkodása végén a róm. államvallás fölélesztésével akarta megerősíteni birod-át. A Nap-tp. építésekor rövid üldözést indított a ker-ek ellen. **

Pallas II:344. - Vanyó IV:337. - Pecz 1985. I/1:161.