Magyar Katolikus Lexikon > A > Ardai


Ardai Attila (Krasznabéltek, Szatmár vm., 1941. máj. 22.-): egyházmegyei kormányzó, egyházi író. - Szatmárnémetiben 1957: a Kölcsey Ferenc Líceumban éretts., a teol-t Gyulafehérvárt végezte, 1963. X. 27: sztelték pappá. Túrterebesen kp., 1964: Nagymadarász plnosa, 1970: püspöki titkár is. 1985: Nagykárolyban a Szentlélek pléb. plnosa. 1990: Szatmárnémetiben a Zárdatemplom lelkésze, szatmári főesp. és irodaig. Megszervezte az egyhm. 3 éves hitoktatói tanf-át, mely 1993: a gyulafehérvári hittud. főisk. 5 éves hittanárképzőjévé alakult át. 2002. IV. 20-2003. VI. 21: egyhm. kormányzó. 2003. VII. 1: ált. helynök. - M: Az isteni Ige tükrében. Bevezető gondolatok és hívek könyörgései az év hétköznapjaira. Kolozsvár, 1996. - Szentekkel a mennybe. Bevezető gondolatok és hívek könyörgései a szentek ünnepeire. Uo., 1996. - 1992-: az egyhm. Liturgikus naptárának szerk-je. B.L.B.

Tempfli-Sípos 2000:34. - Bura 2003:30.