Magyar Katolikus Lexikon > A > Apar


Apar, Tolna m.: ágostonos (OSA) Boldogságos Szűz Mária prépostság. - 1332-36: a p. tizedjegyzékek említik először. Ekkor itt lakott a karinges ágostonos kanonokr. tartfőn-e, András. Vsz. az Apor nemzetség alapította, mert 1387: az Apari család a kegyura. A család egy másik Apor helységről kapta a nevét, mely Simontornya közelében, a mai Pálfa (korábban Pálfalva) helyén állt. 1445: Bertalan, a tartfőn. Derzsről írt levelében kéri Apor Gergelyt és Jakabot, hogy támogassák Damján volt keresztúri prép-ot, akit siklósi kápt-jukon jelölt ki ~i prép-nak Pál helyébe. H.F.

Csánki III:414, 460. - Levéltári Közlem. 12/1934:65. - Zsigmond kori oklevéltár II/1:4228.