Magyar Katolikus Lexikon > A > Andronikosz


Andronikosz, Rodoszi (Kr. e. 70 k.): görög gondolkodó, a peripatetikus iskola vezetője, Arisztotelész első kiadója és magyarázója. - Az anyag összegyűjtésével, rendezésével, krit. elemzésével, kiadásának előkészítésével (előszavával és magyarázó jegyzeteivel) megújította kora Arisztotelész-ismeretét. Munkássága biztosította azt az alapot, amelyre a késői ókorban, majd a kk-ban az Arisztotelész-kutatás építhetett, s ami napjainkig sem veszített jelentőségéből. Az a fölismerés, hogy Arisztotelész műveiben a logikai írások mintegy bev-ül szolgálnak, vsz. ~tól származik. ~nak tulajdonítják a metafizika elnevezést, mivel Arisztotelész műveinek rendezésekor a fiz. művek után helyezte a fizikántúli (vö. „meta ta phüszika”) művet, az ún. első filozófiát (próté filoszofia). B.P.

LThK I:524.