🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Andocs
következő 🡲

Andocs, Andacs, Somogy m.: 1. plébánia a veszprémi egyhm., 1993. V. 31: a kaposvári egyhm. délbalatoni esp. ker-ében.1274: Andoch. Tp-át 1332 e. Mindenszentek tiszt. sztelték. A törökök 1526 u. elfoglalták. 1642-86: jezsuita missz., 16 egykori pléb. lelkipásztori közp-ja volt. 1686-1716: Igal filiája. 1716.IX.3: telepedtek le a ferencesek. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1747: a 15. sz. kpna sztélyként való megtartásával építették. 701 és 196 kg-os harangjait 1925: Walser Ferenc öntötte. Org-ját (3/19 m/r, op. 3012) 1942: a →Rieger gyár építette. - 1723-tól patikájuk volt, kezdetben a rendtagok számára, 1763: Somogy vm. kívánságára mindenkinek megnyitották. 1796.XI.15-ig működött. Sebész-gyógyszerész testvér volt 1723: Sirman Brunó, 1724: Zing Brunó, 1751: Wettstein Amadé, 1796: Peresits János. 1781-ig, a kaposvári megnyitásáig a vm. egyetlen patikája volt. - II. József 1788: 16 pappal és 2 testvérrel erősítette meg a ktort, de gyógyszertárukat elvette. 1790: a Vallásalapból 860 Ft-ot rendelt számukra. - Kegyura 1880: a veszprémi püspök. Anyakönyvei 1817-től. - Plébánosai: ferencesek 1913: Kiss Arisztid, 1914: Bálint Ágoston, 1917: Pethő Lénárd, 1921: Czirfusz Viktorin, 1927: Erős Alajos, 1930: Simicza Sebestyén, 1936: Pusztay Gábor, 1938: Heidinger Jenő, 1940: Szabó Dávid, 1948: Nagy Arisztid, 1950: Kelemen Alán Gábor, 1987: Szabó Imre. Filiája 1984: Nagytoldipuszta. - Lakói 1840: 1325 r.k., 150 egyéb vall., össz. 1475; 1910: 1685 r.k., 6 ev., 14 ref., 9 izr., össz. 1714; 1940: 1705 r.k., 1 g.kel., 5 ev., 11 ref., 1 izr., össz. 1723; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 15 ffit, 3 nőt; 1948: 1715 r.k., össz. 1720 (3 tanerős r.k. ált. isk-ban 176 tanuló); 1983: 1499 r.k.; 1990: 1274. - 2. Szűz Mária-búcsújáró hely. A jezsuiták 1665-80: jelentős búcsújáró hellyé fejlesztették az ~on talált kegykpnát. Legendája szerint 1520 k. a törökvész elől angyalok mentették a kegykpnát Kalocsáról mai helyére, útközben megpihentek vele a Tolna m. →Csicsópusztán. Ezért a kalocsaiak mindmáig magukénak tartják a kpnát (a mai tp. sztélyét) és a kegyszobrot, s 200 év óta minden évben elzarándokolnak hozzá. 163 éve a székesfehérváriak is külön zarándoklatot tartanak ide szept. első vasárnapján. Szabó Imre-B.G.

1. Schem. SM. 1834:44. - Rupp III:255. - Gerecze II:719.- Szabó 1921:202. - MEN:168. - MJ - VEN 1975:246. - PP 1982. - Csutorás Katalin-Matolcsi István: A ferences r. szerz-ek gyógyszertára ~on. 1985. Kz. - 2. Új lelki manna. Imakv. Andocs, 1928. - Pethő Lénárd: Az ~i búcsújáróhely ismertetése. Vác, 1929. - Berecz 1986:7.- Szabó Imre: ~. 1987. - Szenthelyi 1988:18.