🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Amphilokhiosz
következő 🡲

Amphilokhiosz, Ikoniumi, Szt (Caesarea, Kappadókia, 340/45-Ikonium, 403 előtt): püspök. - Atyja rétor volt, fiát Antiochiában Libaniosz isk-jában taníttatta. Tanulm-ai után ~ Konstantinápolyban volt ügyvéd. Egy balsikerű ügyéből távoli rokona, Nazianzi Szt Gergely mentette ki. ~ visszatért Caesareába és atyját támogatta. Vonzódott a remeteség felé, s Nagy Szt Vazulhoz fordult tanácsért, hogy remete legyen-e v. szerz., aki mindkettőről lebeszélte és 373: Ikonium pp-évé nevezte ki. Fölsztelése után szerezte meg teol. műveltségét, főleg Vazul segítségével. Tevékenysége a 2. konstantinápolyi zsin. (381) után bontakozott ki. A cs-tól intézkedést kért az eretnekek ellen, s a legnagyobb veszélyt a →messzaliánusokban látta. Műveinek csupán töredékei maradtak ránk. Szeleukoszhoz írt verses levele fölsorolja a kánoni szentírási kv-eket. - M-ul: ÓÍ VI:807. (ford. Baán István, Vanyó László) - Ü: a RM-ban nov. 23., a gör. egyh-ban okt. 19., nov. 24., dec. 12. V.L.

LThK I:448. - BS I:1182. - Vanyó I:639.