🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Alajos
következő 🡲

Alajos, Gonzaga, Szt, SJ (Castiglione, 1568. márc. 9.-Róma, 1591. jún. 21.): szerzetes kispap, hitvalló. - Szülei (Gonzaga Ferrante gr. és Santeani Tana Marta) II. Fülöp sp. kir. udvarához tartoztak. 3 éves volt, amikor atyja magával vitte Casalmaggiore erődjébe, és 2 évig ott élt a katonák között. Ekkor követte el azokat a „bűnök”-et, melyeket életén át bánt (egy alkalommal puskaport csent és elsütött egy ágyút; anélkül, hogy értette volna mit mond, átvette a katonák nyers beszédét). Ezután újra édesanyja mellé került, s 2 év elmúltával élte át megtérését. 1576: járvány tört ki, s Ferrante gr. ~t és öccsét Firenzébe vitte Franceso Medici nagyhg. udvarába. 1579: atyja magával vitte a mantovai hg. udvarába. 1580: itt áldozott először Borromei Szt Károly pp. kezéből. 1581-83: a madridi kir. udvarában élt, s itt ébredt rá arra, hogy jezsuitának kell lennie. Öccse javára lemondott örökségéről, és 1585. XI. 25: Rómában belépett a jezsuita r-be. 1588: kapta a kisebb r-eket, 1590. XI: a 4. teol. évet kezdte meg, melynek végén pappá szent. volna. 1590-91: Rómában járvány tört ki, és igen sok áldozatot szedett. Elöljárói engedélyezték, hogy részt vegyen a betegek gondozásában. Amikor az utcáról a vállán vitt a kórházba egy összeesett embert, maga is fertőzést kapott, s az általa előre megmondott napon, 23 é. korában meghalt. 1605: b-gá, 1726: sztté avatták. 1729: az ifj., különösen a tanuló ifj. védősztjének nyilvánította XIII. Benedek pp. Járvány, szembetegségek ellen kérik oltalmát. Sírja a római Szt Ignác-tp-ban van. - Mo-on tiszt. a 18. sz. óta főként azon városokban virágzott, ahol jezsuiták éltek. Nagymágocs (1833) és Ómalomsok tp-ának patrónusa, kpnája Székesfehérvárott a jezsuita tp-ban és Garábon az egykori prem. prépság romjain. - ~ról elnev. társulatok: Szt Alajosról nevezett nővérek; Alajosnővérek: Gonzága Szt Alajos nővérei. - Ü: jún. 21. - Attrib-ai: feszület, liliom, koponya, korona.  H.J.

Szt A. élete. Bp., 1890. (Népiratkák 41.) - Pamer 1891:225. - Galambos Kálmán: A castiglionei angyal. Győr, 1894. - Tamássy Atanáz: G. Szt A., a castiglionei angyal. Bp., 1907. - Papencordt Gáspár: G. Szt A. Uo., 1913. - Szt A. élete. Írta egy csanádi pap. Uo., 1913. - Fiedler Lipót: Hat vasárnapi ájtatosság Szt A. tiszt-ére. Uo., 1918. - Rosty Kálmán: G. Szt A. Jézus-társasági hitvalló élete. Uo., 1926. - Blaskó Mária: A kis hős. Elb. Szt A. életéből. Uo., 1931. - Martindale Cyril: G. A. Uo., 1935. - Bálint I:459. - BS I:348. -SzÉ 1990:274.

Alajos (16-17. sz.): felszentelt püspök. - Veszprém egyhm. pap volt, 1600: boszniai pp. - Utóda Újlaky Lajos.

Schem. B-D-S. 1900:20. (38.) - Gasić 1944:25. (45.)