Magyar Katolikus Lexikon > A > akadémia


akadémia (gör.): 1. Akadémosz hérosznak szentelt nyilvános tér Athén közelében. A platán- és olajfákkal körülvett ~n Zeusznak, Prométheusznak, Athénének és más isteneknek szentelt oltárok álltak. Itt tanított Platón, majd tanítványai, akiket a helyről akadémikusoknak hívtak (→gimnázium). - 2. Cicero Puteoli melletti birtoka. - 3. felsőfokú tanintézet, melyben az →egyetemmel szemben egy tudományt v. művészetet művelnek. Vannak bányászati, hadi, kereskedelmi, jogi, teológiai, hittudományi ~k. - 4. tudósok társasága. →pápai akadémiák **

Akadémia: 1. Eger, 1914. márc. 1.-máj. 1.: félhavi folyóirat az Egri Jogakadémiai Kör kiadásában. Fel. szerk. Szabó Zsigmond. Szerk. biz. Babocsay Lajos, Fogel Zoltán, Sike János, Nemecsek Aurél, Alpár Imre, Légmán Leó, Székely György, Szőllősy Alfréd, Ajtay Gyula, Szabó Ernő. Az Érs. Lyceumi nyomdában össz. 5 sz-a készült, 12-28 old-on. - 2. Bp., 1922. júl.-okt. 31.: a →Magyar Katholikus Főiskolai Diákszövetség havi hivatalos közlönye. Fel. szerk. és kiad. Rusznák Rezső. Szerk. Jánosy István, 1922. IX. 1: rk. szám: Vojnits Aladár. Megj. 16 old., 4+2 rk. sz-ban. 88

Viczián 1978:3. (1.), 45. (97.)