Magyar Katolikus Lexikon > A > Adorján, I.


Adorján, I., Adrián, Hadrianus (Róma, ?-Róma, 795. dec. 25.): III. István utódaként 772. II. 1-795. XII. 25: pápa. - Szt I. Pál idejében ker. jegyző, szubdiákonus, 768 után diákonus. A klérus és a nép egyhangúlag választotta p-vá. - Első intézkedésével amnesztiát adott a longobárd pártiak üldözötteinek. Béketörekvéseit Desiderius longobárd kir. megakadályozta, ezért ~ visszatért elődje pol-jához, és Nagy Károlytól kért segítséget. Károly 773-774: hadjáratot vezetett Desiderius ellen, 774: ellátogatott Rómába, ahol ~ nagy pompával fogadta. VI. 6: Károly a Szt Péter-tp-ban megismételte Pipin 754: Quiercyben tett ajándékozási ígéretét, s a kézjegyével ellátott okmányt elhelyezte Szt Péter sírja fölött. 781. IV. 15: Károly másodszor is meglátogatta ~t és megújították a szeretet és hűség szöv-ét. III. Tasziló ügyében ~ Károly oldalára állt. E szoros együttműködés ellenére a →képrombolás után a 2. →niceai zsinaton létrejött egység miatt nézetkülönbség támadt, mert Károly a Libri Caroliniben a gör-ökkelszemben foglalt állást. Uezt tette a 794: Frankfurtban tartott zsin-on, melynek határozatait, kivéve az →adopcianizmust elítélő határozatot, ~ nem hagyta jóvá. - Utóda 795. XII. 26: Szt III. Leó. T.J.

LThK IV:1306. - Mondin 2001:123.