🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > Abádi
következő 🡲

Abádi Benedek, Dimper (16. sz.): nyomdász, betűmetsző, protestáns prédikátor. - 1533 őszén iratkozott be a krakkói egy-re, majd a m. bursa tagja, uo. kitanulta a nyomdászatot és a betűmetszést. Kiadta Dévai Bíró Mátyás: Ortographia Ungarica c. művét (Krakkó, 1535), amihez előszót is írt. 1536-40: vsz. a Tisza-Maros közén tevékenykedett, elfogadta a prot. hit elveit, és jó kapcsolatot tartott Szegedi Kis Istvánnal. 1540 elejétől Nádasdy Tamás hívására, J. Strutius után a sárvár-újszigeti nyomdát vezette. Döntően az ő műve az erazmista Sylvester János Új Testamentum ford-ának 1541-es kiadása; ehhez maga is metszett betűket, iniciálékat. Ez az első anyanyelvünkön, hazánk ter én előállított kv. Egy-két további, kisebb terjedelmű kiadványa emlékét a korabeli levelezés őrizte csak meg. Sikertelenül igyekezett a nyomdát kifizetődő vállalkozássá tenni. Szegedi K. Istvánnal indult Wittenbergába, ahol 1543. III. 22: iratkozott be az egy-re, 1544. X. 15: uo. lelkésszé avatták. Rövid eperjesi tartózkodása alatt barátságot kötött Gyalui Torda Zsigmonddal. 1545: Szegeden prédikátor és isk-mester. Többször hitvitát folytatott - vsz. a lutheránus elvek védelmében - az itteni szalvatoriánusokkal, s azokat még a Havi Boldogassz-tp-ukból is kiűzette. A törökök eltűrték reformátorkodását, sőt időlegesen támogatásukra is számíthatott. Gyalui Torda Zsigmondnak Melanchtonhoz írott levele szerint 1546: még Szegeden élt. I.M.

Tört. Tár. 1885:524. (Bauch Gusztáv: Adalékok a reformatio és a tud-ok tört-éhez Mo-on a 16. sz-ban) - Balázs János: Sylvester János és kora. Bp., 1958. - Kathona Géza: Fej-ek a török hódoltsági reformáció tört-éből. Uo., 1974. - Bálint Sándor: Szeged reneszánsz kori műveltsége. Uo., 1975. - Zoványi 1977:118. - Varjas Béla: A m. reneszánsz irod. társad. gyökerei. Bp., 1982. - Szeged tört. 1. köt. A kezdetektől 1686-ig. Szerk. Kristó Gyula, Szeged, 1983.