🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ároni áldás
következő 🡲

ároni áldás: „Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr és legyen hozzád jóságos! Fordítsa feléd arcát az Úr és szerezzen neked üdvösséget!” (Szám 6,24-26). Áron és fiai, a papok e hármas kéréssel mondtak →áldást Izrael fiaira. - A héb-ben három mondatból, 3, 5, 7 szóból álló, ritmikus formula. A templomi lit-ban záróáldás lehetett (vö. Lev 9,22; MTörv 10,8; 21,5). A kat. lit-ban nem honosodott meg, csak néha tűnik föl magánhasználatban, pl. Assziszi Szt Ferencnél. Luther és a reformátorok tudatosan használták. **

BL:97.