🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ápolási díj
következő 🡲

ápolási díj: jövedelmet pótló, illetve kiegészítő támogatás a tartósan gondozásra, ápolásra szoruló személyt ellátó hozzátartozó részére. – ~ra jogosult a jegyes kivételével az a hozzátartozó, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szoruló súlyos fogyatékos v. 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint megállapítható az ellátás 18 év feletti tartós beteg ápolása esetén is. – Az ~ 2010. I. 1–: alanyi jogon 28.500, méltányosság alapján 22.800, fokozott ápolást igénylő esetén 37.050 Ft. V.G.

Szociális Törvény 1993.