🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > állampolgár
következő 🡲

állampolgár: egy állam fennhatósága alá tartozó személy, akit az állam iránti kötelezettségek terhelnek, s aki olyan jogosítványokat igényelhet az államtól, melyeket idegen (tehát nem ~) nem várhat el. - Az ~ jogait és kötelességeit ált. alkotmányosan rögzítik (→állampolgári jogok). Az ~ság a modern polg. áll. létrejöttének jelensége. A polg. áll-ot megelőzően nem ~ság kötötte az áll. ter-én lakókat az áll-hoz, hanem alattvalói viszony. Az áll. ter-én élők döntő többsége nem volt az államtest tagja, azt csak a földesúri oszt. testesítette meg. M.B.

Schmidt 1976. - Bajáki 1973.