Magyar Katolikus Lexikon > A > állami jelképek


állami jelképek: ábrák, színek, rövidítések, jelszavak, énekek, zenei motívumok és szertartások, amelyek az állam életében, a hétköznapokban és a hivatalos gyakorlatban az állami főhatalom kifejezéseiként jelentőségre tettek szert. - Ilyenek: az →állami címer, az →állami zászló, a →nemzeti színek, az →állami himnusz, az államot jellemző pecsétek, jelmondatok és jelszavak, egyenruhák és felségjelvények (→korona, →koronázási jelvények, ékszerek), állami kitüntetések és az állami ünnepek. Az áll. hivatalos szimbólumai az áll. felségjoghoz tapadó jelképek, melyeket éppen ezért indokolt védeni, használatukat bizonyos fokig szabályozni. Ezért az áll. legfontosabb jelképeinek leírását, alkalmazásának föltételeit törv., alkotmánytörv. v. kormányrendelet szabályozza. M.B.