🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > áldoztató
következő 🡲

áldoztató: az →Eucharisztia kiszolgáltatója: a püspök, a pap és a diákonus (910.k. 1.§). Rendkívüli kiszolgáltatója az akolitus, valamint a kellő megbízással rendelkező egyéb világi hívő (910.k. 2.§, vö. 230.k. 3.§). Ezek csak akkor áldoztathatnak, ha rendes kiszolgáltató (pp., pap, diákonus) nincs jelen, v. más lelkipásztori szolgálat, ill. fiz. alkalmatlanság (betegség stb.) akadályozza, v. ha az áldozók sokasága miatt a szertartás módfelett elhúzódna. Akkor sem áldoztathat a rendkívüli kiszolgáltató, ha a tp-ban jelen van olyan semmi módon nem akadályozott rendes kiszolgáltató, aki az euch. ünneplésben nem vesz részt, pl. a gyóntatószékben ül, de épp nem gyóntat. - Szent útravalóként az Euch-t a betegeknek elvinni kötelesek és jogosultak a plnosok, a kp-ok, a lelkészek, valamint a klerikusi szerz. intézmények és az ap. élet klerikusi társaságai elöljárói. Ez utóbbiak illetékessége azokra a betegekre terjed ki, akik az illető házban tartózkodnak (911.k. 1.§). Bármely más pap v. a sztáldozás más kiszolgáltatója is köteles szt útravalóval ellátni a beteget: a) szükség esetén, v. b) az illetékes plnos, lelkész v. elöljáró legalább vélelmezett engedélye alapján; nekik azonban utólag értesíteniük kell erről ezt a plnost, lelkészt v. elöljárót (911.k. 2.§). - Mo-on a →püspöki konferencia a megbízott világi áldoztatók működésével kapcsolatban hangsúlyozza, hogy a híveket „istentiszteleti helyen” v. betegeknél áldoztathatják. Kiszolgáltathatják a szt útravalót is, de utólag értesíteniük kell az illetékes lelkipásztort. - A sztáldozást v. a kenyér színe alatt kell kiszolgáltatni, v. a lit. törv-ek szerint két szín alatt. Egyedül a bor színe alatt csak szükség esetén szabad áldoztatni (925.k.). Ilyen szükséghelyzet áll fenn olyan betegek esetében, akiknek feltétlenül tartózkodniuk kell a lisztből készült eledelektől. Az ő számukra a →helyi ordinárius engedélyezheti, hogy csupán a bor színe alatt áldozzanak, de azt nem, hogy részükre glutinmentes kenyeret konszekráljanak (SC Fid, Resp., 1982. X. 29, nr.II: AAS 74,1982, 1298). E.P.

Bűnbocsánat és Oltáriszentség. Szertart-kv., Bp., 1976:359. - Erdő 1991:358.