🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ágostonrendi kanonokok
következő 🡲

ágostonrendi kanonokok (lat. Ordo Canonicorum Regularium Sancti Augustini, OSA): ünnepélyes liturgiát és lelkipásztori munkát végző szerzetesek. - Chrodegang metzi pp. (†766) megteremtette székhelye papjai számára a vita canonicat ('szabályok szerinti élet'), az ima-, asztal- és házközösséget. Példáját és szabályát más pp-ök is átvették. Az így keletkezett társulások a →káptalanok, tagjai a →kanonokok. Egy részük a →ágostonos regulát követve a 11. sz. végén valódi szerz-közösségeket alakított (canonici regulares). XII. Benedek 1339. V. 15: Ad decorem ecclesiae konstitúciójával elrendelte, hogy az addig különálló monostoraikat provinciákba szervezzék, azok évenként kápt-okat tartsanak, s tanulmányi házat állítsanak. Fro-ban 5, Itáliában 4, No- és Spo-ban 2-2, Angliában, Íro-ban, Skandináviában, Görögo-ban és Cipruson 1-1 prov. létesült. A kk-ban 20 különféle r. ágazott ki r-jükből. A kommendátor rendszer, a reformáció, a fr. forr. és a 19. sz: a szekularizáció éppúgy sújtotta monostoraikat, mint más r-ekét. - Mo-on az ~ 5 r-je gyökerezett meg a 12-14. sz. folyamán: 1. Sajátosan m. alapítású a Szt. István királyról nevezett keresztes kanonokok (Esztergom [1171] és Budafelhévíz). - 2. A Szent Sírról nevezett keresztes testvérek első közösségét 1114: Arnulf jeruzsálemi pátr. alapította. 1291: miután a Sztföldről a ker-ek kiszorultak, a r. tagjai Itáliában, No-, Cseho-, Lengyo-, Fro- és Spo-ban alapítottak monostorokat, hogy támogassák a sztföldi zarándokokat, és ispotályaikban szegényeket és betegeket gondozzanak. 1489: a →johanniták r-jébe olvadtak. Mo-on 1254 előtt Glogoncán (Körös vm.) és 1313 után Landeken (Szepes vm.) épült monostoruk. - 3. Az →antoniták Darócon és Pozsonyban 1300 k. tűntek föl. - 4. A →Szentlélek-ispotályosok 1292: Nagyszebenben kaptak egy házat a várostól, és még néhány helyen megtelepedtek. - 5. Legelterjedtebbek voltak az ~ főágához tartozó karinges kanonokok (superpellicati). 1275-1342: Arad vm-ben Sólymos, Baranya vm-ben Keresztúr, Ürög, Munkád, Siklós, Szentgyörgy, Tolna vm-ben Tolna és Apar, Somogy vm-ben Lulla, Körös vm-ben Váska, Bács vm-ben Derzs nevű helyeken volt monostoruk. 1332: mo-i házaik külön tart-t képeztek, kápt-okat is tartottak, így 1405. X. 18: Siklóson. - Dénesmonostorán (Zaránd vm.), Pápócon (Vas vm.), Bőn és Osziágyon (Somogy vm.) is volt az ~nak házuk, de a fönnmaradt írásokból nem állapítható meg, hogy melyik ághoz tartoztak. 1414: →Stibor vajda a Vág mellett Vágújhelyt alapított monostort az ~nak. - Öltözetük eredetileg fehér habitus a 17. sz-tól fekete habitus csipkés karinggel. H.F.

Balanyi 1923:144. - Heimbucher M.: Die Orden u. Kongregationen der katholischen Kirche. Paderborn, 1933. I:396. - DIP II:46.