🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > A > ábécé-ének
következő 🡲

ábécé-ének, alfabetikus ének: az Ószövetség vallásos költészetében kedvelt műfaj, amelyben a költeménynek minden sora (Zsolt 111; 112), vagy minden szakasza (25; 34; 145; Siral 1; 2; 4; Péld 31,10-31; Sir 51,13-30; Náh 1,2-8), vagy minden 2. szakasza (Zsolt 9; 10; 37) az ábécének mindig az épp soron következő betűjével kezdődik. - A Siral 3: a betűk 3-3 verssor élén megismétlődnek (a héb-ben); Zsolt 119: minden 8 verssor ugyanazzal a betűvel kezdődik (uo.). A műfaj egyébként minden bizonnyal az emlékezetbe vésést, de a jó hangzást is segítette.  - Kk-i megfelelője az abecedarius, költemény, melynek strófái követik egymást alfabetikus sorrendben. **

BL:3.