Magyar Katolikus Lexikon > Ö > övtársulatok


övtársulatok: vallásos egyesületek, melyeknek tagjai Istenhez és egy meghatározott szenthez való tartozásuk, bűnbánatuk és vezeklésük jeleként a Zsolt 17,33 és Lk 12,35 alapján övet viselnek. - Más magyarázat szerint Szt Tamás ap-nak, aki nem akarta hinni, hogy Máriát fölvette az Úr az égbe, a Boldogságos Szűz mennybevitele után visszaejtette övét, s az ~ tagjai (lélekben) ezt az övet viselik. - 1. Trosti Bold. Szűz Mária Főtestvérülete (Archiconfraternitas B. V. Mariae de Trost). A IV. Jenő p. által 1439: alapított Bold. Szűz Mária Övtársulat és a Martino Vercelli által 1495: Bolognában alapított trosti Bold. Szűz Mária Testvérület egyesítéséből keletkezett. XIII. Gergely p. 1575: jóváhagyta s az ágostonosokhoz sorolta. - 2. Szt József Övtársulat. 1860: Rómában a Szt Rókus-tp-ban alapították Szt József tiszt-ére, IX. Pius p. 1862: hagyta jóvá. - 3. Assisi Szt Ferenc Övtársulat, kordás társulat. Szt Ferenc tiszt-ére V. Sixtus p. 1585: Assisiben alapította. Tagjai állandóan viselik a megszentelt övet. - 4. Szt Filoména Övtársulat. A Szt Filoména Főtestvérület egyik ága. Tagjai fehér és piros szalagból font övet viselnek, melyet lehetőleg egy vincés pap áld meg. - 5. Angyali Sereg Övtársulat. A tisztaság védelmére alapították. Tagjai Aquinói Szt Tamás példája nyomán megszentelt övet v. Szt Tamás-érmet viselnek. Innen Tamás Övtársulatnak is hívják. Főként a tanuló ifj. körében virágzott. X. Ince p. 1652: hagyta jóvá. A domonkosok irányítása alatt áll. - 1707: a mariánus pozsonyi tart. kápt. elrendelte a kordás társulat (Congregatio Chordigerorum) terjesztését. **

LThK IV:1281.