🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Ö > ötvened
következő 🡲

ötvened: adónem a Magyar Királyságban. - A kir. udvar ellátására és az orsz. védelmének költségeire szedték Erdélyben; Mo-on megfelelője a →pénzverés haszna, Szlavóniában a nyest-adó. E közjövedelmeket a kir. kamarától elidegeníteni nem lehetett. Az ogy. elhatározta, hogy a (Habsburg) Albert (ur. 1437-39) és I. (Jagelló) Ulászló (ur. 1440-44) alatt a tör. háborúk költségeire elidegenített közjövedelmeket az ország koronája részére vissza kell szerezni; a kir., a kirné, az egyh-ak és főpapok, a zászlósurak és egyéb birtokosok a kamaranyereséget, nyest-adót, ~et ezentúl összes birtokaik után teljesen és hiány nélkül kötelesek fizetni kir. kiváltságokra és fölmentésekre való tekintet nélkül; az eladományozott városokat is vissza kell szerezni. Az 1514:2. tc. az ~ fizetését megerősítette. 88

Hóman-Szekfű II:161; III:437.