Magyar Katolikus Lexikon > Ö > öt parancsolat


öt parancsolat, Egyház öt parancsolata: a →tízparancsolathoz kapcsolódó pozitív egyházi törvény. Amíg a →főigazságok a legfontosabb hittételek, az ~ a katolikus erkölcs elemi követelményeinek összefoglalása, a liturgikus élethez kötődve és belőle táplálkozva. - Az ~: 1. →vasárnap és →parancsolt ünnepeken misét becsületesen hallgass; 2. bűneidet évente legalább egyszer gyónd meg (→gyónás); 3. az Oltáriszentséget legalább húsvét táján vedd magadhoz (→húsvéti szentáldozás); 4. a parancsolt ünnepeket tartsd meg (→munkaszünet); 5. a kötelező böjti napokat tartsd meg (→böjt, →pénteki böjt, →szigorú böjt). - Ahol a szekularizáció következtében az egyh. javadalmak megszűntek, ott 6. parancsolatként érvényesül a híveknek azon kötelességük, hogy lehetőségeik szerint járuljanak hozzá az Egyh. anyagi szükségleteihez (→egyházi adó, →péterfillér). **

KEK 2041-43. - CIC 222, 989, 1246-51.