Magyar Katolikus Lexikon > Ö > Ötváros


Ötváros, Pentapolisz (Bölcs 10,6): 1. A Szentírásban: Szodoma, Gomorra, Adma, Ceboim és Coár (Bela) alkotta városszövetség. Kir-aik együtt harcoltak a közös ellenség ellen. Az első 4 büntetésül természeti katasztrófa következtében elpusztult (Ter 19); Coár még Jeremiás korában is fennállt (Jer 48,34), de később nem szerepel a Bibliában. - 2. Mo-on Bártfa, Eperjes, Kassa, Lőcse, Kisszeben 1445 óta ismert, a m. városi jog által lehetővé tett szövetsége. A m. önkormányzati rendszer kiépülésének fontos állomásaként az ~ 2 évenként közös gyűlést tartott, az ogy-re és a kir-hoz közös követeket küldött. I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458-90) adott esetekben egyenként fogta pártjukat, másrészt jogviszonyukat kiépítve függetlenítette őket a vm-k beavatkozásától ill. a nagyurak kényétől. Egyes városok szolg-ait külön jutalmazta: pl. a rablók (cseh husziták) üldözéséért Kassának pénzverési jogot, Kisszebennek a csehek által fölgyújtott város kir. adójának egy részét tp-építésre visszaadta. Az 1563:62. tc. megengedte, hogy a tör. által elűzött nemesek házat vegyenek maguknak e városokban, de azzal a föltétellel, hogy a város terheiben és szolgáltatásaiban a polgárokkal együtt egyformán részt vesznek, bort csak saját használatra vihetnek be, árusításra nem. Az ~ tiltakozott a beköltözés ellen, mivel a beköltözöttek nemesi előjogaikra hivatkozva nem osztoztak a közterheken. A ném. városok törvényadta jog alapján tagadták meg Mo-on a m-ok városba költözését, az ellenzésüket vallási rokonság sem enyhítette. Bár Bocskai István erdélyi fejed-et (ur. 1604-06) szabharcában a városok is támogatták, a beköltözést a →bécsi béke után m. környéke ellenére főként Eperjesen és Kassán ellenezték. A tör. hódítás miatt a fő keresk. útvonalak áttevődtek Ny-Mo. városai felé, a borkereskedelem Lengyo. felé megmaradt, de nem pótolta a korábbi árumegállító jövedelmeket. A meggazdagodottak a polg. életformáról áttértek a nemesi életformára, az ~ szövetkezése a kuruc háborúk és járványok közben elenyészett. R.É-88

1. BL:1384. - 2. Hóman-Szekfű II:538; III:553.