🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zsandárok
következő 🡲

zsandárok (a fr. gendarmerie, ‘csendőrség’ szóból): a közrend és közbiztonság őrzésére szervezett belbiztonsági karhatalom tagjai. – A ~ szervezésének módszerét a Habsburgok 1814: vették át a franciáktól, s először Lombardiában vezették be. Mo-on 1849 nyarán kezdték a ~ szervezését, a meghódított ter-ek lakosságának fékentartására. 1849 őszén Johann Kempen von Fichtenstamm altábornagy parancsnoksága alá helyezték, aki a szabharc leveretésekor Haynau helyettese. Eredetileg 16 ezredre tervezték, 12.000 gyalogossal, 2500 lovas csendőrrel, tisztekkel együtt 15.573 fővel, ami évi 5 millió ft kiadásával járt. Fokozatosan fejlesztették: 1849. XII: Mo-on már 1500 fő szolgált, egy ideig a vmi →pandúrokkal párhuzamosan. A pandúrokkal való összetűzéseik miatt 1851. X: a pandúr intézményt végleg megszüntették, a ~ létszámát 1000 fővel emelték. 1850. I. 18: a ~ szervezetét és hatáskörét szabályozták. A 16 ezredből Mo-ra 3-at helyeztek (pl. Galiciába és Bukovinába össz. 1-et!). – A lakosság megfélemlítésére fölfegyvezett zsandárnak joga volt az „idegenektől”, akik „bármi által” gyanussá lettek, útlevelet követelni, az őrszobára bekísérni, a följelentés v. tapasztalás alapján minden törvénysértést a hatóság tudomására hozni, a törvényszegőt elfogni, a nyilvános helyeken (fogadókban, kávéházakban, stb) a nyugalomra és erkölcsösségre fölügyelni,a „rosszérzelműek” ijesztésére szolgálni. Az őrszolgálatban lévő ~ törvényes oltalmat élveztek, fenyegetésük, megsértésük, erőszakos érintésük büntetendő volt. Vallomásával a tényt bizonyítottnak vették, az ellenállás leküzdésére fegyvert használhatott, joga volt házkutatásra és motozásra, a személyek elfogásáért annak büntetéséhez mért jutalmat (ha 1 évnél rövidebb a büntetés 4 ft, ha 1–15 é. a büntetés 8, 16, 25 ill. 30 ft-ot, a halálra ítéltért 60 ft-ot) kapott. Kempen 1850. VI: követelte a ~ pandúroktól való hatáskörének elválasztását, ekkorra a ~ már átvette az ország belbiztonsági szolgálatának ellátását. Döntő többségük idegen lévén gond volt a m. vidékeken, hogy olyan zsandárt találjanak aki valamennyire ért és beszél m-ul. – Mo-on az osztr. ~ testülete 1867: a kiegyezésig létezett, 1867–84: újjászervezték a →pandúrokat. A ~at 1876: Erdélyben m. szolgálati nyelvűvé tették, Horváto-ban a m. kir. csendőrség 1881: létrehozásáig létezett. Olyan testület volt, mint 1945–56: az →Államvédelmi Hatóság v. 1956–57: a →pufajkások. 88

Berzeviczy I:169.– Új Idők lex. V:1472.