🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zoborhegyi Szent Ipoly apátság
következő 🡲

zoborhegyi Szent Ipoly apátság, v. Nyitra vm.: egykori exempt bencés apátság a nyitrai egyhm-ben. – A mon. Nyitra É-i szomszédságában, a Zobor-hegy Ny-i lejtőjén áll. Legkorábbi oklevelei 1111 és 1113: arról szólnak, hogy Szt István kir. a Vág folyó, továbbá Nyitra és Trencsén vásárvámjaival és Dovárd birtok egy részével adományozta meg. Szt Ipoly tisztelete a regensburgi ppség hatását tükrözi. – A 11. sz. elején  két remete, Szt Zoerard András és Szt Benedek lengy. földről jött, Fülöp apát befogadta őket. András a Vág folyónál (Szkalka) remeteéletet folytatott, rablók ölték meg, a helyére ment Benedek remetének. Mindkettőt a nyitrai baz-ban temették el. Életükről B. Mór pécsi pp írt. –1109: az apátság Nyitra vm-ben elszórt falvait Ottó cseh herceg és fivére, Szvatopluk teljesen elpusztították, ezért Godefridus apát 1113: tanúk segítségével összeírta az apátság birtokait, és Kálmán kir-al hitelesítette. Mintegy 46 faluban, többnyire a vm. Ny-i felében voltak birtokai. 1227–35: az apát néhányszor p-i megbízást kapott. – 1247–1450: a konvent kiterjedt hiteleshelyi munkát végzett. – Kör alakú (39 mm) pecsétjén 1247 e. fallal övezett város vázlatos képe: középen kapuval áttört, fölfelé szélesedő, kváder tagolású, pártázatos körfal, fölötte 3 torony, a 2 szélsőn kúpos toronysisak, a középső tetején pártázat. A tornyok között 1-1 kereszt látható. Körirata pálcák között: • SIGILLVM · CAPITVLI · ECCLESIE · SANCTI · YPOLITI · DE · ZVBVRO – 1252: IV. Béla kir. a →turóci Boldogságos Szűz Mária prépostság alapításakor ~ négy faluját is odaadta, 1270: kárpótlásul 3 másik falut kaptak. A kegyuraság 1270: már nem a királyé, 1297: a Hont-Pázmány-nembeli Ernye ispán kezében van. 1332: a pápai tizedszedéskor jövedelmét 100 márkára becsülték. 1349: Tamás apát az esztergomi érseknek átadta az egyik Kér falut, amely szomszédos volt az érsek Kér falujával, annak fejében, hogy az érs. elismeri az apátság felsorolt 20 falvában a tizedszedés jogát. 1403–28: Hinkó apát idejéből 17 szerzetes neve maradt fenn. – 1468: Vitéz János nyitrai pp. erővel elfoglalta az apátságot, majd Mátyás kir. kérésére II. Pál p. jóváhagyta, hogy a püspök és a káptalanja tulajdonában legyen. 1471: az utolsó szerzetesek is eltávoztak. Birtokainak egy része a nyitrai pp-é lett, a mon-t a 17. végén kamalduliak kapták meg. 1780 u. maradék birtokait a Vallásalapba olvasztották. H.F.L.

PRT XII/B:401. – Follajtár Endre: A zobori bencés apátság tört. Komárom, 1934. – Györffy IV. 336, 489. – Takács 1992:101. (61) – Ppl. 2001:526.