Magyar Katolikus Lexikon > Z > zaragozai zsinat


zaragozai zsinat: a →priszcilliánusokat elítélő zsinat Zaragozában, határozatait 380. X. 4: adták ki.  – A résztvevő 18 hispániai és aquitániai pp. 8 fegyelmi kánont hozott: 1. megtiltja az asszonyoknak, hogy részt vegyenek a priszcilliánusok gyűlésein. – 2. tilalmazza a vasárnapi böjtöt és a partikuláris összejöveteleket. – 4. kötelezővé teszi a híveknek a napi tp-látogatását XII. 17–I. 6., epifánia ünnepe között. – 7. megtiltja, hogy a hivők a tanító címet használják. Ez az intézkedés személyesen →Priscillianusnak szólt, aki világi létére doktornak nevezte magát és fel akarta újítani a tanítók ókeresztény hivatalát. A Priscillianus személye körüli harc a ~ után élesebben folytatódott, s 385: azzal végződött, hogy Maximus usurpator Priscillianust és társait Trierben kivégeztette. Ez volt az első eretnekség miatt hozott halálos ítélet. Va. L.

ÓI V:61.