🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > zárt káptalan
következő 🡲

zárt káptalan: meghatározott létszámú →káptalan. – Mo-on a 13. sz: terjedt el. 1234: Praenesti Jakab p. követ a fehérvári kápt. kérelmére a knk-ok számát 40-re korlátozta: közülük 12 áldozópap, akinek széke a szegyh. mellett legyen, a karban fekete →cappát viselhettek, kikötötték, hogy maguk között házas embert nem tűrnek. A →társaskáptalanok között a legkisebb 3 tagú lehetett de rendszerint 12-en voltak. A ~ létrehozását a tagok rangjuk szerinti megélhetése, a tp-ok helyreállítására, újak építésére való pénz biztosítása indokolta. A váradi székeskápt. alapításától 24, a zágrábi 32, a fehérvári 1234: 40, a szepesi 1301: 16, a nyitrai 1332–37: 20, az esztergomi 1391: 39 tagú. **

Balics II:46.