🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsófia-mise
következő 🡲

Zsófia-mise: Szt III. Leó pápa (ur. 795–816) által kezdeményezett votív mise súlyos szükség idejére. – 7 könyörgése volt (→collecta), mindegyiknél meg kellett gyújtani egy gyertyát, →véniát kellett tenni, és el kellett mondani egy Miatyánkot. – A fölajánláskor egy dénárt kellett fölajánlani és Szt Zsófia tiszt-ére 7 db kenyeret kellett átnyújtani 7 özvegynek v. 7 árvának; közben ismét egy-egy véniát kellett végezni. – A pap a misét csak azután folytathatta, ha mindezeknek a mise felajánlója eleget tett. Áldozás után a fölajánlónak kellett a gyertyákat eloltania, egy-egy Miatyánkot elmondania, és a hét áldozás utáni könyörgésnél véniát kellett tennie. – A ~t különösen olyanok végeztették, akik bírák v. igazságtalan elnyomás elől Szt Zsófia segítségével akartak menekülni.  **

Bálint II:143.