Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsámboky


Zsámboky János; Sámboki, Johannes Sambucus (Nagyszombat, Pozsony vm., 1531. jún. 1.–Bécs, Alsó-Ausztria, 1584. jún. 13.): orvos, térképész, történetíró, polihisztor. – 1542. V. 14: a bécsi, 1545. VI. 29: a wittenbergai, 1550: a strassburgi, 1552: a párizsi egy-eket látogatta, itt bölcseleti magister címet szerzett. 1553–57: Paduában Oláh Miklós költségén orvostud-t tanult, 1557–59: a ferrarai egy. hallg-ja, II. Alfonso ferrarai hg. nevelője is. 1562: a nápolyi egy. hallg. 1557 (?): Bolognában egy. tanár; 11 nyelven beszélt, bolyongásában kezdett kveket kiadni. Bécsben telepedett le, I. (Habsburg) Ferdinánd cs. és kir. (ur. 1526–64) tanácsosa, 1564-: Habsburg Miksa (ur. 1564–76) majd Habsburg Rudolf (ur. 1576–1608) udvari orvosa és történetírója. Hatalmas kz-gyűjteményét és kvtárát a bécsi Nationalbibliothek kaparintotta meg. Forrásmunkát adott ki, 1569: a teljes →Janus Pannonius kiadást, 1558: Ransanus m. tört. művét, kiegészítést írt teljes →Bonfini kiadáshoz. 1581: s. a. r. a Corpus Juris Hungaricielső kiadását. Térképeket készített Mo-ról és Erdélyről. – Írásai: Kovachich M. G. 3 kisebb cikkét közli (Scriptores Rerum Hungaricarum Minores Budae, 1798. I. 27. l. Praelio ad Mohach, 29. l. Francisci Zay de Scepusiensis belli initio & praeludio Sambuci, 44. De origine odii Joannis Vaydae.). – Vigília (1940: 217. Krisztushoz; 218. Máté evangéliumának 8. fejezetére; 278: Márton napjára; 279: A hű kutyák; Ami örökkévaló; Az élet; 280. Egészségben az erő! Mo. főuraihoz; mind Geréb László ford.) – M: Dioscoridis Libri Octo Graece Et Latine. Castigationes in eosdem libros. Parisiis, 1549. – Luciayni dialogi coelestes... Argentorati, 1550. (Gör. és lat. címmel és szöveggel. Újabb kiad. Parisiis, 1554., 1572, Basel, 1576). – Démégiriai Hoc Est Conciones aliqvot Ex Libris Xenophontis de Paedia Cyri... Basiliae, 1552. – Epistolarum Conscribendarum Methodus. Basiliae, 1552. (2. kiad. Basiliae, 1558) – Romanorum Principum effigies-cum historiarum annotatione... Basiliae, 1552. – In Christi Natalem Oratio... Augustae Rheticae (1553) – Nili Patria Sancti Et Archiepiscopi Constantinopolitani Illius Misericordis, Oratio Ad Deum contra Barbarorum incursiones, bella intestina, pestem, famem ac mortis uim praesentem. Patovii, 1555. – Poemata Qvaedam. Patovii, 1555. – Rerum Ad Agriam Anno M.D.LII. gestarum, breuis Narratio. (Bécs, 1558. Nem önálló kiadás, hanem Ranzanus, Epitome Rerum Ungaricarum munkájának függeléke) – Obsidio Zigethiensis An: M.D.LVI. descripta: Viennae, 1558. – Dialogi Duo Platonis, Alcibiades Secundus et Axiochus. Interprete. Viennae, 1558. – Oratiuncula... in obitum Generosi Adolescentis Iacobi a Stubenberg, Patavii, 1559. – Oratio, In Obitum Generosi Ac Magnifici Adolescentis Georgii Bona Transylvani... Patavii, 1560. – De Imitatione Ciceroniana Dialogi Tres Autore... Parisiis, 1561. (Új kiad. Antwerpen, 1563 és 1568). – Orationes Duae Funebres... Parisiis, 1561. – Luciani Samosatensis Opera... Basiliae, 1563. 4 köt. (Újabb kiadások. Parisiis, 1602. és 1619.) – Ars Poetica Horatii, Et In Eam Paraphrasis. Antwerpiae, 1564. – Emblemata, Cum Aliquot Nummis Antiqui Operis. Antwerpiae, 1564. (Antwerpiae, 1566., 1569., 1576., 1584. 1599.; fr-ul Antwerpiae, 1567) – Petronii Arbitri Massiliensis Satyrici Fragmenta... Antverpiae, 1565. – Oratio Cum Epigrammatis Aliquot Epithaphiis in Obitum Imp. Ferdinandi Primi... tertio nonas Sextil. MDLXIIII. Viennae, 1565. – Aristainetou epistolai erwtikai. Antverpiae, 1566. – Laertii Diogenis De Vita Philosophorum Libri X... Antverpiae, 1566. – M. Accii Plavti Comoediae Viginti... Antverpiae, 1566. (Basiliae, 1564) – Epistola et Epitaphia De Obitu Magnific. Herois ac Baronis Sigismundi ab Herbersein & C... Augustae Vindelicorum, 1566. (és Bécs, 1566) – Reges Vngariae, Ab An: Chriati CDI. usqu. ad M.D.XLVII. Item Iani Pannonii... Eranemus nunc repertus. Viennae, 1567. – Eunapiou bioi Filosojwn. Antverpiae, 1568. – Sententiae Et Regulae Vitae Ex Gregorii Nazanzeni Scriptis Collectae, Eiusdem Iambi aliquot... Antverpiae, 1568. (Új kiad. Krakkó, 1578) – Antonii Bonfinii Rerum Vngaricarum Decades Quatuor... . Basiliae, 1568. (Új kiad. Frankfurt, 1581., Hanau, 1606., Köln, 1690) – Nonni Panopolitae Dionysiaca,... Antverpiae, 1569. – Elegia de Angelis, Cum precatiuncula quadam, & Epistola de obitu Mag. D. Marci Singhmoseri... Viennae, 1570. – Epistolae Duae Duum VV. D. Johannis Sambuci Et D. Johannis Cratonis... De Lugubri Et. Reip. Damnosa Ex Hac Vita Migratione Magn. Viri D. Johannis Vdalrici Zassii Proconcell. Imperii Augusti. vna cum Epitaphijs. Lipsiae, 1570. – Hesychii Milesii, Illustrii Cognomento, de his qui eruditionis fama claruere, Liber, Hadriano Iunio Medico interprete. Antverpiae, 1572. – Arcus aliquod Triumphal. Et Monimenta Victor. Classicae, In Honor. Incivtissimi ac Illustriss. Iani Austriae Victoris Non Quieturi. Antverpiae, 1572. – Symposion Trimeron: Sive, Antonii Bonfinii De Pudicitia coniugali & virginitate Dialogi III. Basiliae, 1572. (Új kiad. Francofurti a. M., 1621) – De Corona Seren. Rodolphi Regis Vngariae, &c. Archiducis Austriae, &c. 25. Septemb. 1572. ad Status Regni, & alios Joan. Samb. oratiuncula. Viennae, 1572. – Alpes Juliae, Japides et Carni. Antverpiae, 1573. – Icones Veterum Aliqvot Ac Recentivm Medicorvm Elegiolis Svis Editae. Opera I. Antverpiae 1574. (Új kiad. Antverpiae, 1589., 1603., Amsterdam, 1612., 1615). – Pvb. Vegetii Viri Illvstris Mulomedicina... Basiliae, 1574. – Ioannis Stobaei Eclogarum Libri Dvo... Antverpiae, 1575. – Apotelesma. Francofurti, 1577. – Elegiae... Norimbergae, 1579. – De Rebvs Gestis A Francisco Ximenio Cisnerio,... Libri Octo... Francofvrti, 1581. – Hungariae Loca Precipva Recens Emendata, atqve Edita... H. n., 1592. – Ad Invictissimvm Caesarem Rvdolphvm II. Romanorvm Imperatorem... Sive De Tribvs Summis Imperatoris virtutibvs Gnomae generales. Jenae, 1598. 88

M. Néplap 1857: 83. sz. (Remellay Gusztáv) Arck. – Századok, 1899. (Illésy János: Sámboky János történetíróról) – Orbán János: Sámboky János Szeged, 1916. – ItK 1908. (Kóssa Gyula: Adatok Sámboky János életéhez) – Szinnyei XII: 108. (s.v. Sámboki) – Révai XIX. (s.v. Zsámboky) – Bach Endre: Sámboky János és a fr. humanisták. Szeged, 1932. (Études francaises 5.) – Gombocz. Bp., 1936:75. – Új lex. VI. (s.v. Zsámboky) – Várady, Emerico: Relazioni di Giovanni Zsámboky (Sambucus) coll'umanesimo italiano. Uo., 1936. (Klny. Corvina) – Új Idők lex. XX. (s.v. Zsámboky) – Vigília (1940:276. [Geréb László]: M. barokk humanisták ~ 1531–1584) – Gulyás Pál: Sámboky János kvtára. Írta és az 1587. é. jegyzeteket kiadta. Bp., 1941. – Kozocsa. 1911/20. II. Uo., 1942. – Nagy m. orvosok. Uo., 1954. – Kardos Tibor: A mo-i humanizmus kora. Uo., 1955. – Varga László: Sámboky János emblémái. Uo., 1964. – MÉL II: 1089. Arck.– Gerstinger, H.: Aus dem Tagebuch des kaiserlichen Hofhistoriographen J. S. (1531–1584). Wien, 1965. – Földmérők. Bp., 2001. I: Arck. – Kissné Bognár Krisztina: Mo-i diákok a bécsi tanintézetekben 1526–1789. Bp., 2004:59. (164.) – Szlavikovszky Beáta: Mo-i diákok itáliai egyetemeken 1526–1918. 1. r. Bp., 2007:184. (44., 203, 452, 647.)