Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola


Zsámbéki Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 1993-: Miután a Szt Keresztről nevezett Irgalmas nővérek az ingatlanjaikat visszakapták, a katolikus főiskola működtetését a székesfehérvári egyhm. látta el (→Zsámbék). Elkészült a ~ hosszú távú programja zsámbéki modell néven. 1992–94: 5 újabb tanszék jött létre (teol., idegen nyelvi, romológiai, közgazdaság, -pénzügy, -és jogped., drámaped.). Bevezették a több szakos képzést: a tanító szak mellé hitoktató, ill. kántor, az óvodapedagógusok hitoktató szakot vehettek föl. 1994: elindították a lev. tagozatot. 1993: a főiskola épületében saját gyakorló isk-t alapítottak, 1997-: a bpi Patrona Hungariae Ált. Isk. és Gimn., valamint  az érdi Marianum Ált. Isk. is a ~ gyakorló isk-jává vált. 2000: fölvette a ~ nevet. – 2003. VIII: a tetőszerkezet kigyulladt, nagy része leégett, az alsóbb szintek is megrongálódtak, így az épület 40%-a oktatás céljára alkalmatlanná vált. A feltárási munkák során mutatkozó statikai hibák miatt több éves renoválásra volt szükség. A MKPK döntése alapján a ~ a →váci szeminárium régi épületébe költözött. 2004. IX. 1: a volt Papnevelő Intézetben, a korábbi gimnáziumi épületben (2009: Szt Miklós épület), a Honvéd u. volt egyh. középisk. koll-ban (2009: Szt József épület) kezdődött meg az oktatás. A Bolognai folyamat követelményeként a ~ is áttért a BA és MA képzésre. A tanító és óvodapedagógus szakok mellett újabbak is indultak (szociálpedagógus, katekéta-lelkipásztori munkatárs, hittanár-nevelő, idegen-nyelvi nemzetiségi, cigány/roma). Az elmúlt években szakirányú továbbképzéseket szerveztek drámapedagógia, tánc-és drámapedagógia, kézműves, hagyományismeret-oktató, mozgókép és médiaismeret, vezető óvodapedagógus témakörökben. Felsőfokú szakképzésként indult a csecsemő és gyermeknevelő gondozó.  Rabár Ferenc

A felsőfokú tanító- és óvóképzés első 50 éve. 1959–2009. Szekszárd, 2009. (Gasparicsné Kovács Erzsébet: A felsőfokú tanító-és óvodapedagógus-képzés az Apor Vilmos Kat. Főisk-n).