Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zrínyi Ifjúsági Kör


Zrínyi Ifjúsági Kör, ZIK, Buenos Aires, 1952. júl.– : argentínai magyar ifjúsági egyesület. – Juhász Mária szerzetes-tanárnő irányításával 1952 nyarán alakították. Célja: m. szülők gyermekeinek magyarként való megtartása az idegen környezetben, a m. nyelv ápolása, a m. irod. és tört. megismertetése, a m. származás és nemzettudat fönntartása érdekében. E célt szolgálják a rendszeres összejövetelek, kultúrális és tört-i előadások, irod-i és zenei estek, színpadi műsorok, közös kirándulások, valamint a közel évszázados hétvégi m. isk., beleértve óvodát, el. és (érettségi bizonyítványt is adó) középisk-i oszt-okat. Jelentős vállalkozásuk a rendszeressé tett diákcsere, amelynek révén tehetősebb m-ok által működtetett ösztöndíjakkal argentínai m. diákok rövidebb-hosszabb ideig tanulhatnak Mo-on, honfitársaink Argentínában. A ZIK megindításában és működésének állandósításában jelentős szerepet játszott 1989-ig Lomniczy József, az argentínai m-ság egyik vez-je. A fiatalokkal való foglalkozásban kitűnt leánya, Zaháné Lomniczy Alexandra és Gorondi Péterné Meleg Judith. A folyamatosságot a cserkészetből kiöregedett vezetők igyekeznek biztosítani. 1995: 8 csoportban 70 gyerek látogatta az óvodát, az 5 el. és a 2 középisk. osztályt, 1999: 67 tanulója volt. A II. Rákóczi Ferenc Cserkészházban, heti 5 órás összejöveteleket tartanak; a ZIK-kel kezdettől fogva szorosan együttműködik több helybeli m. cserkészcsapat és az olivosi Regős (1954–) ifj-i ének- és tánccsoport. – Lapja: Legyünk (1963–67).  Bo. Gy.

Enciklop. Hung. 1992. I:294. (s.v. Buenos Aires) – Borbándi 1996:459. – Némethy Kesserű 1999:39. – Nagy 2000:1049.