🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zoltvány
következő 🡲

Zoltvány Irén Lajos, OSB (Érsekújvár, Nyitra vm., 1859. ápr. 29.–Balatonfüred, 1938. febr. 12.): apát. – A középisk-t Győrött végezte, 1875. VIII. 29: lépett a r-be, 1880. VII. 18: ünn. fog-at tett, 1882. VII. 11: pappá szent., a bpi egy-en 1882: tanári vizsgát tett. A pannonhalmi tanárképzőben 1882–1910: a m. nyelv és irod. főisk. tanára, 1884: bölcs. dr., 1910: uo. főisk. ig. 1921–38: bakonybéli apát. – 1890: a SZIT tud. és irod. o., 1915: a SZIA III. o. tagja. ~ írta A mo-i bencés irod. c. fejezeteket a Szt Benedek r. tört. 1–5. köt-ben (Bp., 1902–07) – M: A Nádor-codex nyelve. Bp., 1883. (Klny. Nyelvtud. Közlem.) – Guzmics Izidor életrajza. Uo., 1884. – Katona József Bánk bánja. Uo., 1889. (Klny. Kat. Szle) – Lélektan és gondolkodástan középisk. használatra. Hajdú Tiborral. Uo., 1894. (4. jav. kiad. Bp., 1910) – Tapasztalati lélektan. 1–4. köt. Uo., 1894–1910. – Zola naturalismusa és Lourdes c. reg-e. Uo., 1895. (Klny. Kat. Szle) – Égi lant... (Fojtényi Kászon imádságos kv-e, átd. 24. kiad.)  Győr, 1899. – Czuczor Gergely összes költői művei. 1–3. köt. Életr-zal kiad. Uo., 1899. – Czuczor Gergely költői munkái. Uo., 1903. (M. Remekírók 21.) – Arany János emlékezete. Uo., 1917. – Erotika és irod. Uo., 1924. (Szt István kv-ek 20.) – Szerk. 1910–21: a pannonhalmi főisk. évkv-eit. T.E.

Pallas XVIII:829. – Nyitra vm. 1899:273. – Szinnyei XIV:1894. (s.v. Zoltványi!) – Szt Benedek-r. névt. 1986:117. (906.)