🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zemplén
következő 🡲

Zemplén, v. Zemplén vm. (Zemplín, Szl.): 1. vár. Vsz. Szt István idejében már várispánság székhelye volt a földvár. A tatárdúlás (1241–42)  után jelentősége csökkent. Később a Drugeth család birtokolta, kővár is épült benne. 1556: I. Ferdinánd kir. serege elfoglalta a Perényiek várkastélyát. A 17. sz. végén pusztulhatott el. Ma a felszínen alig van maradványa. – 2. g.k. parókia a v. munkácsi egyhm. újhelyi esp. ker-ében. 1796: alapították. Mai Mennybemenetel tp-át 1804: építették. Kegyura 1880: Andrássy Gyula gr. Akv. 1804-től. Anyanyelve 1880: rutén, m.; 1940: m. – Lakói 1940: 154 r.k., 216 g.k., 252 ref., 33 izr., 24 egyéb vall., össz. 679. Bá.B.–**

1. Vártúrák III:319. – 2. Schem. Univ. 1842:638.

Zemplén Éva M. Mediátrix, MKSZI (*Scharlottenburg, No., 1908. jún. 8.): missziós nővér. – 1927: lépett a r-be. 1934: Bpen és Szegeden középisk. és tanítóképző intézeti tanári okl-et szerzett. Bp-Csillaghegyen tanított a polg. isk-ban. 1936: kínai misszióba ment. 1944: Suchowban dolg.  r.k.

Miklósi 1936:131.

Zemplén György Zoltán, OCist (Münden, Hannover mellett, 1905. aug. 1.–Bp., 1973. márc. 29.): fölszentelt püspök. – Z. Győző fia. Az egri ciszt. gimn-ban éretts. 1920: a bpi 25. sz. Szt Imre cserkészcsapat alapító tagja. 1921. VIII. 14: lépett a r-be. Rómában a S. Anselmo koll-ban fil., a Coll. Angelicumban teol. drátust szerzett. 1928. VI. 27: szerz. fog-at tett, 1929. VI. 30: pappá szent. Zircen 1931: teol. tanár, 1934: lelki vez. is, 1940: teol. ig. 1946: a bpi →Bernardinum ig-ja. 1943: a  Pázmány Péter Tudegy. Hittud. Karán 1947. IX–1950. VIII. 23: fölszámolásáig az 1. sz. bölcs. tanszék ny. r. tanára. 1948: a SZIA I. o. tagja. – 1950. IX: a Bpi Hittud. Akad. erkölcstan ny. r. tanára. 1964: Rómában a PMI, 1968: a bpi KPI rektora. 1969. I. 23: arénai fszt. pp-ként esztergomi spp. A M. Fil. Társ. és a M. Psychologiai Társ. választmányi tagja, az ASzTT tagja. – Írásai: A Bernardinum, a Ciszt. Hittud. és Tanárképző Int. emlékkv-e (Bp., 1939: Karakterológia és szenttamási etika), A fil. nagy rendszerei (Uo., 1942), A Ciszt. Hittud. Főisk. és a Ciszt. Tanárképző Főisk. évkv-e az 1942/43. tanévre. (Veszprém, 1943: Jellem és Sors a modern karakterológiában), A mai fil. (Bp., 1944: Metafizika és értékelmélet) – M: Exisztenciális karakterológia. Bp., 1941. – A Ciszt. Hittud. Főisk. és a  Ciszt. Tanárképző Főisk. évkv-e az 1942/43. tanévre. Közzétette Horváth Konstantinnal. (Veszprém, 1943) – Bevezetés a fil-ba. Bp., 1948. (soksz.) – Logica. Uo., 1948. (soksz.) – Theol. moralis. Uo., 1952. (soksz.) 88

Schem. Cist. 1942:255. – Pázmány Péter Tudegy. alm. 1947/48. 1949:13.  – M. Kurír 1949. III. 23. (székfoglaló) – Szolg. 1973. 20:99.

Zemplén Győző (Nagykanizsa, Zala vm., 1879. okt. 17.–Asiago, v. Monte Doloro, Olo., 1916. júl. 29.): fizikus. – Z. György és Éva apja. Fiuméban éretts., az egy-et Bpen az Eötvös Koll. tagjaként végezte. 1900: tanári okl-et szerzett, 1901: drált. 1904–05: Göttingában és Párizsban járt tanulmányúton. Eötvös Loránd mellett gyakornok, tanárs. 1905: a bpi egy. a mechanika és termodinamika tárgykör mtanárává képesítette. 1907: a műegy. mtanára, 1912: az elméleti fiz. ny. r. tanára. A radioaktivitással és a relativitáselmélettel foglalkozott; hidrodinamikai tétel névadója. 1914: a fronton az ütegek helyének megállapítására hangbemérő módszert dolgozott ki; hősi halált halt. – 1908–14: a Termtud. Társ-nak másodtitkára, a Felsőokt. Egyes. és a Mat. és Physikai Társ. titkára az Uránia M. Tud. Egyes. jegyzője, 1908. IV. 30: az MTA l., 1915: a SZIA IV.o. tagja. – Fm: Próbamérések a gázok belső súrlódásának egy új kisérleti módszerrel való megvizsgálásához. Dri ért. Bp., 1901. (Klny. Mat. Phys. Lpk., ném-ül is) – A kinetikai gázelmélet alaphipotéziseiről. Uo., 1901. (Klny. uonnan) – A legnagyobb energiaforgalom elvéről. Uo., 1902. (Klny. uonnan) – A mechanikai elvek alkalmazása súrlódással történő mozgásokra. Uo., 1903. (Klny. uonnan) – A gázok belső súrlódásának új kísérleti módszerrel való megvizsgálásáról. Uo., 1905. (Klny. uonnan) – A testek radioaktív viselkedéséről. Uo., 1905. (A Termtud. Elemei V.) – Radioaktív anyagokra vonatkozó  vizsgálatok. Sklodowska Curie után ford. Uo., 1906. – Folyadékokban végbemenő nem folyamatos mozgásokról. Uo., 1906. (Klny. Mat. és Phys. Lpk.) – Nem folyamatos jelenségek az elektrodinamikában. Uo., 1907. – Vizsgálatok a gázok belső súrlódásáról. Székfoglaló ért. Uo., 1909. – Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása. Uo., 1910. – A lökéshullámok elméletéhez. Uo., 1912. – A Röntgen-sugarak rezgésszáma... Uo., 1913. – A fényforrás mozgásának hatása a fényjelenségekre. Uo., 1914. 88

MTA tagajánl. 1908:12. – Söpkéz Sándor: ~ emlékezete. Bp., 1916. – MÉL II:1068. Arck. – MTA tagjai 1975:312.