Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zemlény János-énekeskönyv


Zemlény János-énekeskönyv, 1668: csonkán maradt kézirat. – Néhány világi éneken és búcsúztatón kívül 97 egyh. énekszöveget tartalmaz, de 19-nek hiányzik az eleje. Anyagának jelentős része prot. énekeskv-ekből és a →Cantus Catholiciból ismert. Lelőhelye 1990: ismeretlen. P.G.

Erdélyi Múz. 1939:355. (Domokos Pál Péter: Zemlény János kéziratos énekeskv-e) – RMKT XVII/15B:9.