🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zakariás
következő 🡲

Zakariás, Zecharja, Zekarja (héb. ‘Jahve ismét megemlékezett’): személynév. – 1. Izr. királya, II. Jerobeám fia, Jehu dinasztiájának utolsó tagja. Kr. e. 743: hat hónapig uralkodott. Sallum vsz. az arámok biztatására összeesküvést szőtt ellene, és Jibleámnál megölte (2Kir 15,8–12). – 2. Próféta, Jehojada pap fia. Joás kir. idejében ostorozta a júdeaiakat, amiért elpártoltak Jahvétól. A kir. parancsára megkövezték a Tp. udvarán (2Krón 24,20–22). Jézus is utalt meggyilkolására (Mt 23,35; Lk 11,51). Az eredeti Mt vsz. csak ~ nevét tartalmazta, s egy későbbi másoló beletoldotta: „Barakiás fia”. – 3. Izajás barátja és tanúja (Iz 8,2); vsz. helytelenül azonosították Hiszkija kir. nagyapjával (2Krón 29,1). – 4. Próféta, Aggeus kortársa, →Zakariás könyvének szerzője. Iddó fiának, Berekjának (Barakiásnak) volt a fia, Iddó papi nemzetségének feje (Zak 1,1;. Neh 12,4). Ezd 5,1 és 6,14: Iddó fia, de a szó fiú unokát is jelenthet. I. Dárius Hisztaszpisz (ur. Kr. e. 521–485) uralkodásának 2. évében lépett föl a 8. hónapban, és a kir. 4. évének 4. hónapjáig működött. Ábrázolásain szerepel 2 szárnyas asszony, akik vékában egy 3. asszonyt visznek (Zak 5,5–1). – 5. Pap Abija osztályából (1Krón 24,10), Ker. Szt János apja, →Erzsébet férje (Lk 1,5–25; 3,2). A 2. sz-tól a hagyomány vt-nak tekinti, főként →Jakab ősevangéliuma alapján: A betlehemi gyermekgyilkosság elrendelése után „Heródes János keresésére indult. Elküldte szolgáit ~hoz, ezzel az üzenettel: »Hova rejtetted el a fiadat?« Az pedig így válaszolt neki: »Én szent szolgálatomat végeztem, az Úr templomában voltam, így nem is tudom, hol van a fiam«. Erre elmentek a szolgák és hírül vitték Heródesnek. Heródes haragra lobbant s így szólt: »Az ő fia fog majd uralkodni Izraelben«. Majd visszaküldte szolgáit ezen üzenettel: »Mondd meg az igazat, hol van a fiad? Tudhatnád, hogy véred az én kezemben van!« Akkor elmentek a szolgák és mindezt elmondták neki. Mire így szólt ~: »Az Isten tanúságtevője vagyok, ontsad csak véremet, de lelkemet magához fogadja az Úr, mert ártatlan vért fogsz kiontani a templom előkapujában«. Majd erőszakoskodás közepette megölték őt. És Izrael fiai nem tudták, hogy meggyilkolták.” **–R.É.

Kirschbaum IV:557. – Sachs 1980:292. – BL:1947. – ÓI II:341.

Zakariás, Szt, OSB (Calabria, Itália, 8. sz.–Róma, 752. márc. 22.): Szt III. Gergely utódaként 741. XII. 10–752. III. 22: pápa. – Polükhromiosz fia, az utolsó gör. pápa. 732: diákonusként írta alá alá a róm. zsin. okmányát. P-ként jó kapcsolatokat alakított ki Liutprand longobárd kir-lyal. 742: Terniben tárgyaltak, 20 é. békét kötöttek és ~ visszakapott 30 éve megszállt ter-eket. 743: Paviában találkoztak, ahol ~nak sikerült megakadályozni a Ravenna elleni hadjáratot. Ratchis, Liutprand utóda folytatta a pápabarát pol-t, de a testvére, Aistulf ezért megölette. 749: ~ befogadta az özv-et és gyermekeit. – ~ 747: megerősítette Ki Pipin kirságát, amivel utat készített a pápaság és a frankok szöv-e számára. Elítélte a →képrombolást. Szt Bonifác sokat tett azért, hogy az É-i misszióster-eken megismerjék ~t. Levelezésük értékes tört. dokumentum. – Ü.: márc. 22. – Utóda 752. III. 26: II. István. T.J.

LThK X:1298. – BS XII:446. – MKA 1984:17. – Mondin 2001:117.

Zakariás János, Zachariás, SJ (*Gyöngyös, Heves vm., 1719. okt. 13.): misszionárius. – 1739: Nagyszombatban lépett a r-be.

JTE 1942:392.