🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zakariás-áldás
következő 🡲

Zakariás-áldás: Szt Zakariás jeruzsálemi pátriárka vagy Zakariás pápa (741–52) által fogalmazott ördögűző formula. Főként pestis ellen a 17–18. sz: nagyon elterjedt. Zsoltárversekből és fohászokból összeállított szöveg, melyet olykor cédulára írva viseltek. Leggyakoribb formája a →Zakariás-kereszt, melyen szabály szerint 7 kereszt és 18 kezdőbetű látható. Önállóan v. Benedek-Ulrik-kereszttel, olykor →háromkirályok-áldással együtt érmen, ajtón, harangon, tornyokon v. kettőskereszten ábrázolták (lásd a színes képek között).

JEL

Latin jelentése

Magyar jelentése

+

Crux Christi salva me

Krisztus Keresztje üdvözíts engem!

Z

Zelus Domus Dei libera me

Isten Házáért való buzgóság szabadíts meg engem!

+

Crux Christi vincit et regnat, per lignum crucis libera me Domine ab hac peste

Krisztus Keresztje győz és uralkodik, a Kereszt fája által szabadíts meg Uram ettől a kórtól!

D

Deus meus, expelle pestem de loco isto et libera me

Istenem, űzd el a kórt e helyről és szabadits meg!

I

In manus tuas Domine commendo animam meam et corpus meum

Uram a Te kezedbe ajánlom lelkemet és testemet!

A

Ante coelum et terram Deus erat et Deus potens est liberare me ab hac peste

Az ég és föld teremtése előtt Isten volt, és Istennek van hatalma megszabadítani ettől a kórtól!

+

Crux Christi potens est ad expellendam pestem a loco isto

Krisztus Keresztjének van hatalma elűzni a kórt e helyről!

B

Bonum est praestolari auxilium Dei cum silentio, ut expellat pestem a me

Jó várva várni hallgatásban Isten szabadítását, hogy elűzze tőlem a kórt!

I

Inclina Domine cor meum ad faciendas justificationes tuas, ut non confundar, quoniam invocavi te

Hajlítsd Uram szívemet parancsaid megtételére, hogy meg ne szégyenüljek, mert segítségül hívtalak!

Z

Zelavi super iniquos pacem peccatorum videns et speravi in Te

Fölháborodtam a gonoszok miatt, látván a bűnösök békéjét és Te benned reméltem!

+

Crux Christi fuget daemones, aer corruptum et pestem expellat

Krisztus keresztje űzze el az ördögöket, a romlott levegőt és a a kórt!

S

Salus tua ego sum, dicit Dominus, clama ad me et ego exaudiam te et liberabo te ab hac peste

Üdvösséged én vagyok mondja az Úr, kiálts hozzám, és én meghallgatlak és megszabadítlak téged ettől a kórtól!

A

Abyssus abyssum invocat, et voce tua expulisti daemones; libera me ab hac peste

A mélység szólítja a mélységet és szavaddal elűzted az ördögöket; szabadíts meg ettől a kórtól!

B

Beatus vir, qui sperat in Domino et non respexit in vanitates et insanias falsas

Boldog ember ki az Úrban remél, és nem tekintett hiúságokra és ostoba hamisságokra!

+

Crux Christi, quae antea fuit in opprobrium et contumeliam et nunc in gloriam et nobilitatem, sit mihi in salutem, et expellat a loco isto diabolum et aerem corruptum et pestem a corpore

Krisztus Keresztje, mely előbb szégyen volt és gyalázat, de most dicsőséget és nemességet ad, legyen üdvösségem és űzze el e helyről az ördögöket, a romlott levegőt és a testből a kórt!

Z

Zelus honoris Dei convertat me antequam moriar, et in nomine tuo salva me ab hac peste

Az Isten dicsőségéért való buzgóság térítsen meg engem mielőtt meghalok, és a Te nevedben szabadíts meg engem ettől a kórtól!

+

Crucis signum liberet populum Dei et a peste eos, qui confidunt in eo

A Kereszt jele szabadítsa meg Isten népét, s a kórtól azokat akik benne bíznak.

Az átlón lévő betűk:

H =

Haeccine reddis Domino, popule stulte? Redde vota tua offerens sacrificium laudis et fide illi qui potens est, istum locum et me ab hac peste liberare, quoniam qui confidunt in eo non confundentur

Hát ezzel fizetsz az Úrnak te ostoba nép? Add meg amit fogadtál, fölajánlván a dicséret áldozatát és higgy annak, akinek van hatalma ezt a helyet és engem e kórtól megszabadítani, mert meg nem szégyenülnek akik benne bíznak!

G

Gutturi meo et faucibus meis adhaereat lingua mea, si non benedixero sibi; libera sperantes in te: in te confido, libera me Deus ab hac peste et locum istum in quo nomen tuum invocatur

A nyelvem tapadjon torkomhoz és inyemhez, ha nem áldalak Téged; szabadítsd meg azokat, akik benned remélnek: benned bízom, szabadíts meg engem Istenem e kórtól és tisztítsd meg e helyet ahol nevedet segítségül hívják!

F

Factae sunt tenebrare super universam terram in morte tua, Domine. Deus meus, fiat lubrica et tenebrosa diaboli potestas. Et quia ad hoc venisti, fili Dei vivi, ut dissolvas opera diaboli, expelle potentia tua a loco isto et a me servo tuo pestem istam. Discedat aer corruptus a me in tenebras exteriores

Sötétség támadt az egész Földön amikor meghaltál Uram. Istenem borítsa sötétség és homály az ördög hatalmát. És mivel azért jöttél élő Istennek Fia, hogy lerombold az ördög műveit, hatalmaddal űzd el e helyről és tőlem a Te szolgádtól ezt a kórt. Távozzon tőlem a romlott levegő a külső sötétségre!

+

Crux Christi! defende nos et expelle a loco isto pestem et servum tuum libera; quia benignus es et misericors et multae misericordiae et verax

Krisztus Keresztje oltalmazz minket, és űzd el e helyről a kórt és szabadítsd meg a te szolgádat; mert jóságos és irgalmas vagy, nagyirgalmú és igazmondó!

B

Beatus qui non respexit in vanitates et insanias falsas; in die mala liberabit eum Deus; Domine in te speravi, libera me ab ipsa

Boldog aki nem tekintett hiúságokra és ostoba hamisságokra; a gonosz napon megszabadítja őt az Isten; Uram benned reméltem, szabadíts meg ama naptól!

A rövidebb sugáron:

F

Factus est Deus in refugium mihi; quia in te speravi, libera me ab hac peste

Oltalmazóm lett az Isten; mert benned reméltem, szabadíts meg engem e kórtól!

R

Respice in me Domine Deus meus Adonai, de sede sancta majestatis tuae et miserere mei, et propter misericordiam tuam ab hac peste libera me

Tekints rám Uram Istenem, Adonaj, a Te fölséged szentséges trónusáról és könyörülj rajtam, és a Te irgalmasságodért szabadíts meg e kórtól!

S

Salus mea tu es. Sana me et sanabor, salvum me et fac et salvus ero

Te vagy üdvösségem. Gyógyíts meg és meggyógyulok, üdvözíts engem és üdvözülni fogok!