Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zahoránszky


Zahoránszky István (Aknasugatag, Máramaros vm., 1868. júl. 23. – 1931 után?): lelkész. – A teol. 1887–91: a bpi Tud.egy. végezte, 1891. IX. 4: pappá szent. A gr. Teleki, 1898: a gr. Andrássy családnál nevelő; 1899: az egyházm-i alapítványi pénztár főkönyvelője, a szatmári ker. kaszinó ügyvivő alelnöke, a kat. legényegylet eln-e. 1902: a szatmári kat. el. iskolaszék eln-e. 1908: Mezőpetriben, 1931: Péterházán (v.Szolnok-Doboka vm.) admin. – Írásai: Munkálatok (Bp., 1891: A római pápa primatusa; 1892: A dogmatikus hagyomány és a protestantizmus; mindkettő egy-i pályadíjat nyert), cikkei a szatmári lapokban. 88

Schem. Szatmár. 1893:157., 1913:157. 1931:94. – Szatmár vm. Bp., 1908:146. –Szinnyei XIV:1710. –Berzeviczy 2000:967. – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)