🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zafféry
következő 🡲

Zafféry Károly János, Zafféri, SDB (Hosszúmező, Máramaros vm., 1840. aug. 15.–Nyergesújfalu, 1919. dec. 27.): az első magyar szalézi szerzetes. – A gimn-ot Máramarosszigeten, a teol-t Szatmárnémetiben végezte. 1864. IV. 1: pappá szent., majd Bécsben nevelő a gr. Billinger családnál. 1866–: a bpi tudegy-en tanult, 1867. VII: lat–ném. szakos tanári okl-et szerzett, 1868: bölcsész és teol. dr. A szatmárnémeti főgimn. tanára, majd Fiuméban gimn. ig., a városi isk-k ig-tanácsának elnöke. – 1880: belépett a jezsuita r-be. Innsbruckban 2 é. novíc-ként fil-t tanult, majd fél é. Kalocsán tanított. Bátyja anyagi érdekből perbe fogta, ezért a a r-ből elbocsátották. – 1884: Olo-ba zarándokolt, majd belépett a boszniai Maria Stern trappista ktorba. 1885. V. 1: Pater Angelicus néven alapította a Legszentebb Rózsafüzér Királynéja c. havi lapot, melyet a ktorban szerk., Bpen nyomták és innen terjesztették. Hatására elindult Mo-on is az →Élő Rózsafüzér mozg. 1897: a lapot átadta a domonkos r-nek. – 1897. II: belépett egy karth. ktorba, de 1898. VI: bátyja pert nyert ellene, ezért haza kellett térnie. – 1899 tavaszán végleg el akart tűnni a világból, ezért a Krakkó melletti kamalduliaknál, majd a lazaristáknál próbálkozott, hiába. Majláth pp. nem javasolta erdélyi letelepedését sem, ezért ismét Olo-ba ment. 1900. IV. 2: Don →Rua befogadta a szaléziek közé, VIII. 2: Cavagliában kezdte a novíc-t, majd a JT-ban töltött időre való tekintettel fölmentették alóla. Mo-ra és No-ba küldték toborzó körútra. 1901. IX. 30: tett fog-at, majd Bp-ről nagyobb csoportot vitt Cavagliába. Megalapította 1903: a Szalézi Értesítőt, 1905: a Don Bosco Naptárt. 1908: örök fog-at tett. 1913. XI: Radnára a lengy. novíc-házba, 1914: Szentkeresztre küldték. 1919: a növ-ekkel együtt leköltözött Nyergesújfaluba. – Szerk. és kiadta 1870. X. 1–1871. VI. 30: a Népiskolai Lapok, 1871. VII. 6–1875. XII: a Népiskola, 1885. V–1889: a Legszentebb Rózsafüzér, 1889: a Szentek Élete c. folyóir-ot, a Lourdesi Naptárt, a nagykanizsai Szűz Mária Nagy Képes Naptárt, a Szt István Naptárt. – 1908–13: a MTA megbízásából a Magyar szállóigék és szólásmondások c. gyűjteményen dolgozott (szemelvényei: Don Bosco naptár 1947:129.). – Elsőként ford. m-ra Lisieux-i Szt Teréz Egy lélek története c. önéletrajzát, mely Domonkos István átd-ban 1925: jelent meg. – M: Hol az ördög? Írta egy igaz hazafi. [A szabadkőművesség ellen] Bp., 1877. – Lourdes. Uo., 1877. – Elemi számtan. 1. r. Szatmárnémeti, 1879. – Mo. és a Földközi-tenger mellett elterülő országok rajzoltató földrajza. A középisk. 1. o. sz. Bp., 1880. – A bölcselet tankv-e. Írta Stöckl Albert. 4. jav. kiad. után magyarította, jegyz. bov. 1. r. Szatmárnémeti, 1880. – A széptan alapvonalai. 1. melléklet a Bölcselet tankv-éhez. Írta uő. 2. kiad. után ford. Répássy Jánossal. Eger, 1882. (Bölcsészeti Füzetek XX., XXI.) – A szónoklattan. 2. melléklet a Bölcsészet tankv-éhez. Írta uő. 2. kiad. után ford. uazzal. Eger, 1882. (Uaz XXII.) – A vallás bölcselete. 3. melléklet uazzal. Eger, 1882. (Uaz XXIII., XXIV.) – Aufnahmsbüchlein für diejenigen, die in den Lebendigen Rosenkranz treten wollen. Augsburg, 1885. – Miseszövetség. Szatmárnémeti, 1886. – Rózsafüzérkv. Írta Stoltz Albán. Ford. Bp., 1888. – XIII. Leó élete és működése. Uo., 1888. – Szt Ferenc III. rendje. Uo., 1888. – Rituale Szt Ferenc III. rendjében. Uo., 1888. – Délutáni beszélgetés a gyónásról. Írta P. Angelus. Uo., 1889. (Kis Kvtár 1.) – Szt beszéd. A campovallói m. zarándokoknak. Uo., 1899. – A legméltóságosabb Oltárisztség előtt eltöltött óra. Írta Z. A. Uo., 1908. – Álnevei és betűjelei: Egy igaz hazafi, P. Angelus, Pater Angelicus, Z. A. B.L.B.–88

Szinnyei XIV:1704. – Baranyai–Keleti 1937:103. – Ádám 1949:99. – Gulyás 1956. – Viczián 1995:191. – SZJS 2006:404. (*Máramarossziget)