🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zénó-kápolna
következő 🡲

Zénó-kápolna: a római →Szent Praxedis-bazilika kápolnája, a 9. századi mozaikművészet legfontosabb emléke. – A Diocletianus cs. (ur. 284–305) alatt vértanúságot szenvedett Szt Zénó ereklyéit (testvére, Szt Valentin vértanú, valamint Vitalis és Felicula ereklyéivel együtt) ide hozatta át I. Paszkál p. (ur. 817–824) a Praxedis-katakombából. Bár Szt Zénó nevét viseli, tulajdonképpen családi temetőkápolna, ahol I. Paszkál p. édesanyjának, Teodórának a hamvait helyezte el és neki emelt örök emléket. Ezért a róm. nép itt különösen gyászmiséket mondat. A bejárat fölötti párkányzaton fehér márvány hamvveder is utal erre. A ~ építőjének monogramját őrizte meg egy 3. sz. faragott párkányzatos márványgerenda felirata. A ~ba századokon át nők csak bizonyos ünnepeken (Szt Valentin napja, nagyböjt vasárnapjai, stációs napok) léphettek be. – A nép "hortus paradisi"-nek (‘Paradicsomkert’) hívja, mert a mozaikképek talpazata csupa virág. A bejárat fölött kétsoros félkörmozaikon az Istenanya 10 szenttel, ill. Krisztus a 12 apostollal. A sarkokban 2 próf. (vsz. Illés és Mózes), ill. 2 pápa képe (az egyikük vsz. I. Paszkál). A görög kereszt alakú kpna 4, domborműves gránitoszlopon nyugvó  keresztboltozata egyetlen aranymozaik, közepén →hétoimaszia, a bejárat fölött Péter és Pál ap., a sarkokban angyalok. A bejárattal szembeni oltár fölött alabástrom oszlopok között a trónon üló, Gyermekét tartó Szűz Mária (vsz. 13. sz.) aranyos mozaikképe. Kétoldalt Pudentiana és Praxedis hódol. Az oltár fölötti  9. sz. mozaik a színeváltozást ábrázolja, oldalt, rózsaindák között sugaras Mária-monogram. A bal oldali mozaikfülke fölötti vakablak aranymozaikján Szt Pudentiana, Praxedis és Ágnes (tiszteletére I. Paszkál p. külön oratóriumot emelt a Szt Praxedis-tp. melletti kolostorban, mely később elpusztult), ill Marcius apát. A fülke boltozatának mozaikján Krisztus a pokol tornácán. Az ív alatti falon kétrészes mozaikkép: felül a Bárány, alul Szűz Mária Szt Pudentiana és Praxedis között, s I. Paszkál p. édesanyja, Theodora, négyszögletes dicsfénnyel. A bal oldali mozaikfülke fölötti vakablak mozaikján János, Jakab és András apostolok. A mestergerenda alatti félkörű mezőben Krisztus Szt Zénó és Valentin társaságában. **

Tóth 1988:390.