🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Závodszky
következő 🡲

Závodszky Levente, zavodjei (Újpest, Pest–Pilis–Solt–Kiskun vm., 1881. szept. 11.–Pécs, 1938. szept. 18.): gimnáziumi tanár. – 1892–96: az esztergomi bencés gimn-ban tanult, a bpi tudegy-en 1904: drált, 1906: lat–tört. szakos tanári okl-et szerzett. 1903: az OSZK-ban szolgált, 1906: Zomborban, 1908: Bpen a VIII. ker. István úti áll. gimn., 1919: a Polgáriiskolai Tanárképző Főisk., 1928: az V. ker. Bolyai Reálisk. tanára, 1935. VII. 1–1938. V. 16: a pécsi tanker. kir. főig-ja. Ezután a VKM-ben szolgált. – M: A Szt István, Szt László és Kálmán korabeli törv-ek és zsinati határozatok forrásai. Függelék: A törv-ek szövege. Dri ért. Bp., 1904. (Művelődéstört. ért-ek 10.) – A Héderváry család okl-tára. (1. köt. Közli br. Radvánszky Bélával) 1–2. köt. Uo., 1909–22. – Héderváry–Lorántffy per. Uo., 1911. – Pongrácz Imre br. egri knk. római útja és iskolázása. Uo., 1911. – Héderváry István és a szigetközi ellenreformáció. Uo., 1912. – Thurzó Imre gr. wittenbergi rektorsága. Uo., 1912. (Klny. M. Középisk.) – A Héder-nemzetség és a küszáni monostor. Uo., 1913. (Klny. Turul) – Székely Miklós jajcai bánsága. Uo., 1913. (Klny. Századok) – Szemere Bertalan Mo. világpol. feladatairól. Uo., 1915. (Klny. Századok) – Kossuth és Szemere a honvédelmi bizottmány megalakításáról. Uo., 1918. (Klny.) – A Héderváry család tört. Uo., 1920.  88

Szinnyei XIV:1749. – Barthos–Csetri–Luttor 1930/31:63. – Ciszt. gimn. értes. Pécs, 1938:19. Arck. – Balogh 1939:68. (†Bp.) – Gulyás–Viczián XXXII: (kz-ban)