🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zárai
következő 🡲

Zárai András, Andreas Jadertinus, OP (†1279?): püspök. – A MA-ban és Gamsnál meg nem nev. szerz., 1270 k., a semat-ban 1270–79: szkardonai pp. – Utóda 1280: Galván OP. T.E.

Gams 1873:397. (15.) – Schem. S–K–S. 1902:11. (9.) (s.v. Andreas Jadertinus) – Eubel I:438.

Zárai Antal, Antonius de Jadera, OP (Zára, Dalmácia–1490 k.): püspök. – A zágrábi konvent tagja volt. 1477. IX. 8: a r. generálistól engedélyt kapott, hogy a budai egy-en fölvehesse a magiszteri jelvényeket, amit 1478: még nem sikerült megtennie. 1479. IV: a budai konvent helynöke, s ezzel konventet a gen. kivette volna a m. tartfőn. joghatósága alól. IX. 15: a helynökség alól fölmentették, tartfőn. alá rendelték, s a konventben csak lakhelye volt. Már 1478: engedélyt kapott ppi kinevezés elfogadására. Mátyás kir. 1480 nyarán Beatrix kirnéra ruházta főkegyúri jogát, aki VIII. 15. k. a gyóntatóját, ~t nevezte ki modrusi pp-ké, nem ismerve el ezzel a IV. Sixtus által V. 19: kinev. Raguzai Kristófot, aki 1483 tavaszán ~ és hívei ellen egyh. büntetéseket alkalmazott. IV. Sixtus VI. 16: ~t megerősítette. A MA-ban 1481–1484. II. 2: ~ vál. modrusi pp. 88

Mendlik 1864:121. (1481: pp.) – Gams  1873:388. (2.) (1481: vál. pp.) – Fraknói 1895:207. – Schem. Z–M. 1916:31. (17.) – Harsányi 1938:324.

Zárai István (13–14. sz.): püspök. – A MA-ban 1323. VI. 22–1325. VI. 24: vál. és megerősített fárói pp. 1326: kiközösítették, 1328 k. még élt. – Utóda 1328. IX. 22: Lukács. T.E.

Gams 1873:409. (12.) – Eubel I:398. – Cat. P–B–I. 1902:10. (12.) (s.v. Stephanus Jadren) – OS 1974:264. (1323–28: pp.)

Zárai Miklós, OP (Zára, Dalmácia–Arbe?, 1447?): püspök. – Dalmáciai domonkos tartfőn-ből 1432: a zenggi gr-ok a káptalannal pp-ké választották. Zsigmond bizonyára nem ismerte el, mert a kir. okl-ekben 1431–33: a zenggi ppséget üresnek jelzik. A p. 1442. V. 4 (12.): nevezte ki zenggi pp-nek, de a kir. ezt nem hagyta jóvá ezért a p. áthelyezte; 1443. VII. 16 (24.)–1447: Arbe pp-e. – Utóda Zenggben 1443. VI. 24: Durazzói András OFM, Arbén 1452: Scaffa János. T.E.

Mendlik 1864:120. (1438: pp.) – Gams 1873:389. (25.) (V. 12: pp.), 395. (37.) (VII. 16: pp.) – Fraknói 1895:523. – Eubel II:104, 261. (VIII. 19: lett Arbe pp-e) – Schem. Z–M. 1916:27. (19.)