🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Z > Zágrábremete
következő 🡲

Zágrábremete, Remete, Máriaremete: egykori pálos kolostor és Szűz Mária-búcsújáróhely Zágráb szomszédságában. – A pálosok 1272: nem sokkal Özséb rendalapító halála után telepedtek meg itt, amikor Benedek volt a rend előljárója. Ez volt az 1. pálos ktor Horváto-ban. A hagyomány szerint egy Iskvirin (Isquirinus) nevű páter hozta magával a kegyhely máig tisztelt Mária-kegyszobrát, amelyet a →máriavölgyi kegyszobor másolatának tartanak. – A rház és a rend ~n folyamatosan működött a török hódoltság alatt is; 1786: II. József feloszlatta. A búcsújárások a 16. sz: kezdődtek. A hagyomány szerint amikor pestis v. háború következett az országra, a kegyszobor a tp. fölött tűnt fel ragyogó fényességben. – A Bold. Szűz közbenjárására történt csodákat 1600–1750: följegyezték. Ezek tárgyi jelei és emlékei a hálaajándékok, az anathémák: emiatt ~t a pálos források gyakran Anathema Marianum (Mária ajándéka) néven említik. A csodák egy részét Joannes Baptista Ranger (1700–53) falképeken 1745–48: meg is festette. –  2. plébánia. 1813: szervezték meg. Fő búcsúi a Mária-ünnepeken vannak, amikor elsősorban a zágrábiak, de környékbeli horvátok, és a magyar szórványokból is felkeresik.  B.G.

Balogh Augustinus Florianus: Beatissima Virgo Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona Hungariarum. Eger, 1872:609. – Bálint–Barna 1994. – Kultúra pavlina u Hrvatskoj 1244-1786. Zagreb, 1989:127. (Mirkovic, Marija: Ivan Krstitelj Ranger i Pavlinsko slikarstvo.) – Umjetnicke znamenitosti crkve i samostana Majke Bozje Remetske. Zagreb, 1978.